Családállítás & Személyiségintegrációs tréning

Személyiségintegrációs tréning, azaz, személyiségintegrációs családállítás: Emeljük ki és viseljük ékszerként az ékkövet ahelyett, hogy a hátunkon cipeljük a bányát...

Alkotás: tűzzománcok, grafikák, festett kövek, falevelek, fotók, cserépjátékok, írások és más munkák.

Szövegek: a belső kapu napi használata az alkotásban, az életben, a munkában és a közösségben.

Email: szemelyisegintegracios.allitas@gmail.com
Telefon: 0670 590 6972

2007. november 30., péntek

Kin 181: Vörös Kristály SárkányA Felhang hold 16. napja
A Fehér Hold Varázsló évében
Kin 181: Vörös Kristály Sárkány
Szentelődöm, hogy Táplálhassak
Egyetemessé téve a Létet
Lepecsételem a Születés Bejáratát
Az Együttműködés kristály tónusával
Engem a Tér hatalma vezet.

Overtone Moon day 16
Year of the White Lunar Wizardkin 181: Red Crystal Dragon
I Dedicate in order to Nurture
Universalizing Being
I seal the Input of Birth
With the Crystal tone of Cooperation
I am guided by the power of Space

another date

2007. november 29., csütörtök

Kin 180: Sárga Spektrális Nap

A Felhang Hold 15. napja
A Fehér Hold Varázsló évében
Kin 180: Sárga Spektrális Nap
Eloldom, hogy Felvilágosíthassam
Elengedve az Életet
Lepecsételem az Egyetemes Tűz mintázatát
A Felszabadítás spektrális tónusával
Engem önmagam megkettőződött hatalma vezet.
Poláris kin vagyok, a sárga galaktikus spektrumot szállítom.

Overtone Moon day 15
Year of the White Lunar Wizardkin 180: Yellow Spectral Sun
I Dissolve in order to Enlighten
Releasing Life
I seal the Matrix of Universal Fire
With the Spectral tone of Liberation
I am guided by my own power doubled
I am a polar kin I transport the Yellow galactic spectrum.
another date

2007. november 28., szerda

Kin 179: Kék Planetáris Vihar

A Felhang hold 14. napja
A Fehér Hold Varázsló évében
Kin 179: Kék Planetáris Vihar
Tökéletesítem, hogy Katalizálhassam
Létrehozva az Energiát
Lepecsételem Önmagam létrehozásának mintázatát
A Megnyilvánítás bolygói tónusával
Engem az Eredmény hatalma vezet.

Overtone Moon day 14
Year of the White Lunar Wizardkin 179: Blue Planetary Storm
I Perfect in order to Catalyse
Producing Energy
I seal the Matrix of Self-generation
With the Planetary tone of Manifestation
I am guided by the power of Accomplishment

another date

2007. november 27., kedd

Bert Hellinger: Hogyan működik a szeretet?

A következő cikk angol eredetijét itt találtam, és lefordítottam. Kicsit hosszú, de érdemes végigolvasni.

Bert Hellinger: Hogyan működik a szeretet?

(Nyilvános előadás alapján)


Sok ember azt feltételezi, hogy már ha eléggé szeretünk, a szeretet diadalt arat, és minden jóra fordul. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez nem igaz. Néha a szülők kénytelenek tehetetlenül nézni, hogy nagyon szeretett gyermekeik mégis másként fejlődnek, mint azt remélték, betegek lesznek, vagy drogfüggők, vagy tragikus módon öngyilkosságot követnek el. Ezek a tapsztalatok megmutatják, hogy még valami szükséges ahhoz, hogy a szeretet célt érjen. Azon, amire a szeretetnek szüksége van, mi a Szeretet rejtett Rendjeit értjük.

Rend és Szeretet
A szeretet kitölti azt, amit a rend tartalmaz.
A szeretet a víz, a rend a korsó.
A Rendek a tartalék,
Amik lehetővé teszik a szeretet áramlását.
A Rend és a Szeretet együttműködik
mint egy dallam a harmóniával
olyan a szeretet az ő rendjeivel
Mint ahogy a disszonancia hasogatja a fülünket
még ha meg is van a magyarázata
Lelkünk is nehezen igazodik a
Rend nélküli Szeretethez.
Néhányan azt tartják, hogy a Rendek
vélemények, amelyeket kedvünk szerint
betarthatunk vagy megváltoztathatunk.
De azok olyanok, amilyenek.
Működnek akkor is, ha nem értjük őket.
Nem teremtjük, hanem felfedezzük őket.
Következtetünk rájuk
mint az Értelemre vagy a Lélekre
a hatásuk alapján.

Sok ezek közül a rendek közül rejtett, és nem vizsgálhatjuk közvetlenül. Mélyen a lélekben dolgoznak, és igyekszünk elrejteni őket a hiedelmeink, kifogásaink, vágyaink vagy szorongásaink mögé. Mélyen kell benyúlnunk a lélek belsejébe, ha meg akarjuk érinteni a szeretet rendjeit.

Elfogadni az életet, olyannak, ahogyan azt kaptuk

Azzal szeretném kezdeni, hogy mondok néhány szót a Szeretet Rendjeiről, melyek a szülők és a gyermekek között vannak, mégpedig a gyermek szempontjából. Ezek a megfigyelések annyira alapvetőek és nyilvánvalóak, hogy nem is vagyok biztos benne, hogy egyáltalán kell-e említeni őket, azonban gyakran megfeledkeznek róluk.
Amikor a szülők életet adnak, mély összhangban vannak emberi mivoltukkal, és önmagukat adják, pontosan úgy, ahogyan vannak. Tehát a Szeretet Rendjei közül az az első, hogy a gyermek úgy fogadja el az életet, ahogy azt kapta. A gyermek nem hagyhat ki semmit az életből, amit kapott, és nem kívánhatja, hogy az másmilyen legyen, bármit megváltoztatva.
A gyermek a szülei. A szeretetnek, hogy eredményes legyen, arra van szüksége, hogy a gyermek igent mondjon a szüleire, úgy, ahogy azok vannak, félelem nélkül, és anélkül, hogy arról képzelődne, hogy másmilyenek kellene, hogy legyenek. Mindazonáltal, másmilyen szülőknek másmilyen gyermekeik lennének. Szüleink az egyetlenek, akik számunkra lehetségesek. Minden más elképzelés csak illúzió lehet.
Igent mondani a szüleinkre, úgy, ahogyan vannak, egy nagyon mély, és erős hatású mozdulat. Magába foglalja, hogy elfogadjuk az életünket és a sorsunkat, pontosan úgy, ahogy a szüleink ajándékozták nekünk, mindazokkal a határokkal, amik ezzel járnak. A lehetőségekkel, amiket kaptunk. A szenvedés bonyodalmaival, a balszerencsével, a családi bűnnel, vagy a boldogsággal és jó szerencsével, ahogy jön.
Szüleink elfogadása, úgy, ahogyan vannak, egy vallásos aktus. Kifejezi készségünket, hogy feladjuk hamis elvárásainkat, amelyek túl- vagy alábecsülik az életet, amelyet a szüleinktől kaptunk. Ez a vallásos megerősítés messze túlterjed szüleinken. Szüleinkre igent mondva, messze túl kell pillantanunk rajtuk. Túl kell néznünk rajtuk abba a messzeségbe, ahonnan maga az élet jön hozzánk, és meg kell hajolnunk az élet misztériuma előtt. Amikor igent mondunk a szüleinkre, úgy ahogyan vannak, felismerjük az élet értelmét, és alárendeljük magunkat.
Kipróbálhatod te is ennek az igen-mondásnak a hatását a lelkedben, ha elképzeled, hogy mélyen meghajolsz a szüleid előtt és azt mondod nekik, “az élet, amit kapok tőletek, hozzám jön, a teljes áron, amit fizettetek érte, és a teljes áron, amit én fizetek érte. Mindennel, ami hozzá tartozik, elfogadom, a korlátokkal és a lehetőségekkel együtt.” Abban a pillanatban, amikor hitelesen kimondjuk ezeket a mondatokat, felismerjük az életet, úgy, ahogy van, és a szüleinket, ahogy vannak. A szív megnyílik. Akinek sikerül ez a megerősítés, teljességet és békét érez.
Hasonlítsd össze ezt a megerősítést, és képzeld el, hogy elfordulsz a szüleidtől, és azt mondod: “Más szülőket akarok. Nem tetszenek az enyémek”. Micsoda illúzió, mintha lehetnénk önmagunk, úgy, hogy a szüleink másmilyenek. Azok, akik titokban ilyesféle mondatokat mondogatnak, elfordulnak az élettől, ahogy az van, ürességet, támasz nélküliséget éreznek és nincsen belső békéjük.
Néhányan attól félnek, hogy ha elfogadják a szüleiket olyannak, amilyenek, folytatniuk is kell a szüleik rosszaságát, és úgy tesznek, mintha az életből kiválaszthatnának egy tetszőleges részt. Ha attól félsz, hogy átöleld az élet teljességét, elveszíted a jót is. Igent mondva a szüleinkre úgy, ahogy vannak, átöleljük az élet egészét is, úgy, ahogyan van.

Egyediség
Van még egy másik, idetartozó misztérium is. Nevezetesen az, hogy önmagunkat egyedinek, egyetlennek látjuk, minthogy mindannyiunkban van valami megismételhetetlen, amiben különbözünk a szüleinktől. És erre különösen igent mondunk, legyen könnyű, vagy nehéz, jó, vagy rossz. Ha világosan látjuk a világot és a magunk életét, akkor látjuk, hogy minden, ami van, és minden, amit teszünk, összefügg. Bármit tehetünk, és bármit visszautasíthatunk, amiért teszünk vagy amit ellenzünk, azért tesszük, mert egy nagyobb, általunk nem értett egészet szolgálunk.
Ha bensőségesen ismernénk ezt a nagyobb egészet, akkor ezt a szolgálatot feladatként vagy hívásként tapasztalnánk, amely sem nem tesz hozzá a személyes teljesítményünkhoz, ha jó, sem nem terhelődik ránk, ha rossz. Egyszerűen szolgálatra szólítanak minket. Amikor ezen a módon tekintünk a világra, személyes hírünk lényegtelen lesz. Leírtam ezt egy beszédben, aminek a címe: Az Azonos
A szellő halkan jön, és suttog,
A vihar lerohan és süvít
Mégis, ugyanaz a szél
és ugyanaz a dal.
Ugyanaz a víz
fürdet és fojt meg
Hordoz és eltemet.
Minden, ami él, használ,
Őrzi magát és pusztít
Egyik a másikat
Mert mindent ugyanaz az erő vezet.
Ez számít.
Kit szolgál a különbség?

Tehát ezek az élet alapvető feltéltelei. Adottság, hogy vannak szüleink és mi gyermekek vagyunk. És az is, hogy ugyanakkor van valami egyedien és személyesen a miénk. Szabály, hogy a gyermekek eleget kapnak, amikor elfogadják azt, amit felajánlanak nekik. Természetesen vannak kivételek, amelyeket mindnyájan megértünk, de a szabály az, hogy amit a szülők a gyermekeiknek adnak, az elég. Lehet, hogy a gyermekek nem kapnak annyit, amennyit akarnak, és nem minden álom teljesül, de a szabály szerint, a gyermekek eleget kapnak.
Összhangban van a rendekkel, ha a gyermekek azt mondják a szüleiknek: “Egy nagy célt adtatok nekem, és ez elég. Elfogadom, tisztelettel és szeretettel.” A gyermek, aki így érez, teljesnek és világosnak érzi magát, nem számít, hogy mi történt azelőtt. Ez a gyermek még hozzá teheti: “Önmagam többi részéről gondoskodni fogok. “ Ez is szép tapasztalat. A gyermek még hozzáteheti: “Most hagylak téged békében élni”. Az ilyen mondatok következménye nagyon mélyen hat. A gyermekeknek szüleik vannak, a szülőknek gyermekeik. Ugyanakkor el vannak választva egymástól, és függetlenek. A szülők bevégezték feladatukat, és a gyermekek szabadon élhetik az életüket, tisztelve a szüleiket, anélkül, hogy függenének tőlük.
Gondoljuk el, mi történik a lélekben, ha elképzeljük, hogy a gyermekek így szólnak szüleikhez: “Amit nekem adtál, először is nem volt megfelelő, másodszor pedig nem volt elég. Még mindig tartozol nekem”. Mit kaptak az így érző gyermekek a szüleiktől? Semmit. És mit kaptak a szülők a gyermekeiktől? Ők sem kaptak semmit. Az ilyen gyermek nem tud elkülönülni a szüleitől. Vádaskodásai és kívánságai annyira a szüleihez kötik őt, hogy habár a gyermekek kötve vannak a szülőkhöz, mégsincsenek szüleik. Tehát üresnek, szükségben lévőnek és gyengének érzik magukat.
Az a Szeretet második törvénye, hogy a gyermekek elfogadják, amit a szülők az életen felül adnak nekik, úgy ahogy van.
A gyermeki méret
Az életen felül, amit a szülők a gyermeknek adnak, és azon felül, amit még a gyermek felnevelés közben adnak, vannak még ajándékok, amelyek saját erőfeszítéseik által halmozódnak fel. Például, az anya tehetséges festő, aki gyönyörű képeket fest. Ez őhozzá tartozik, nem gyermekeihez. Ha a gyermekek csalódottak, amiért ők nem tudnak olyan szépen festeni, habár nincsen meg a tehetségük és nem küzdöttek annyit, megsértik a szeretet rendjeit. Az élet nem így működik. Ugyanez vonatkozik a vagyonra is. A gyermekek, akik jogosultnak érzik magukat arra, hogy szüleik vagyonát örököljék, megsértik a szeretetet. A szeretet akkor működik jól, ha az örökséget teljes mértékben ajándéknak tartják.
Ez fontos, mert ugyanez vonatkozik a szüleink bűnére is. A személyes bűn csak a szüleinkhez tartozik. Gyakran megtörténik, hogy a gyermekek, szüleik iránti szeretetből, felvállalják és cipelik szüleik bűneit. De ez mesérti a szeretet rendjeit. Ezek a gyermekek önhitten olyannal próbálkoznak, amit nincsen joguk megtenni. Például, amikor a gyermek vezekel a szülő hibájáért, a szülei fölé emeli magát, és gyermekként kezeli a szüleit, akikről gondoskodni kell, mintha a gyermekek lennének a szülők.
Nemrégen az egyik csoportban volt egy hölgy, akinek az apja vak, az anyja süket volt. Jól kiegészítették egymást. De a hölgy azt érezte, hogy gondoskodnia kell róluk. Amikor a családját felállította, a képviselője úgy tett, mintha ő lenne a nagy, és a szülei kicsik. A felállításban az anyja azt mondta neki: “Ami az apádat illeti, tudok gondoskodni róla egyedül.” Az apja azt mondta neki: “Az anyád és én jól boldogulunk. Nincsen szükségünk rád.” A hölgy inkább csalódott volt, mint megkönnyebbült. Visszaesett gyermeki méretűre.
Aznap éjszaka nem tudott aludni. Valójában alvászavarai voltak. Másnap megkérdezte, hogy tudnék-e segíteni neki. Azt mondtam, hogy “azok, akik nem tudnak aludni, néha azt hiszik, hogy fenn kell tartaniuk a látásukat”. Aztán Elmondtam neki Borcherttől egy történetet, ami Berlinben játszódik a háború után és egy fiatal fiúról szól. Éjjel nappal virrasztott halott apja felett, hogy a patkányok meg ne ehessék. Habár teljesen kimerült volt, meg volt győződve arról, hogy köteles virrasztani. Egy barátságos ember azt mondta neki: “Éjjel a patkányok alusznak”. Akkor a fiú elaludt. Aznap éjjel a hölgy is jól aludt.
A szeretet harmadik rendje, hogy tiszteletben tartjuk azt, ami személyesen a szüleinkhez tartozik, és hagyjuk, hogy azt tegyék, amit tehetnek, és amit tenniük kell.
Elfogadás és kihívás
A Szeretet negyedik rendje szülők és gyermekek között az, hogy a szülők nagyok, a gyermekek kicsik. Úgy illik, hogy a gyermekek elfogadnak és a szülők adnak. Minthogy a gyermekek olyan sokat kapnak, szükségét érzik, hogy kiegyenlítsék a számlát. Kényelmetlen érzést okoz, ha elfogadunk azoktól, kiket szeretünk, anélkül, hogy képesek lennénk viszonzást nyújtani. A szüleinkkel szemben sohasem tudjuk rendbe tenni az egyensúlyhiányt, mert mivel ők sokkal többet adnak, mint amennyit valaha is vissza tudnánk adni.
Vannak gyermekek, akik visszhúzódnak a nyomás alól a kölcsönösség felé, az érzett kötelezettség, vagy bűn miatt. Aztán azt mondják: “Inkább nem fogadok el semmit, és szabad leszek a kötelezettségtől vagy bűntől. Az ilyen gyermekek bezárulnak a szüleik előtt, és üresnek és kifosztottnak érzik magukat. A szeretet jobban tudna használni, ha azt mondták volna: “Elfogadok mindent, amit szeretettel adtál". Akkor szeretettel tudna tekinteni a szüleire, és a szülők láthatnák, hogy milyen boldogok a gyermekek. Ezen a módon lehet elérni az egyensúlyt, mert a szülők érzik, hogy elismerik őket, a szeretettel való elfogadás útján. És önként még többet adnak.
Amikor a gyermekek így követelőznek: “Még többet kell adnod nekem” a szülők szíve bezárul. Minthogy a gyermekek követelnek, a szülők már nem tudják őket önkénet szeretettel elárasztani. Ez minden, amit a követelés elér, leállítja a szeretet természetes áradását. És a követelőző gyermekeknek, még ha kapnak is valamit, ez nem éri meg.
Kölcsönösség
A szülők és a gyermekek között a kölcsönösséget az adásban és az elfogadásban azáltal lehet elérni, hogy másoknak adjuk tovább amit kaptunk. A szülők nagyon boldogok lesznek, ha a gyermekek így szólnak: Elfogadok mindent, amit adsz, és ha nagy leszek, tovább adom. A gyermekek nem néznek hátra, amikor ilyen módon adnak, előre néznek. Ugyanezt tették a szüleik is, elfogadták, amit az ő szüleik adtak, és a gyermekeiknek adták. Minthogy olyan sokat fogadtak el, késztetést éreznek, hogy bőkezűen adjanak, és képesek is erre.

Ezt akartam hát mondani a szeretet rendjeiről szülők és gyermekek között.
A tágabb család
Nem csak a szüleinkhez tartozunk, hanem tágabb családunkhoz, egy nagyobb rendszerhez is. Családi rendszerünk úgy viselkedik, mintha egy magasabb funkció irányítaná, amelyet a tagok egymás közt megosztanak. Ezt egy madárrajhoz lehetne hasonlítani. Hirtelen minden madár egy új irányba repül, mintha minden egyes madár együtt mozogna a raj döntése alapján. A családszerkezetben ez a magasabbrendű csoport-funkció úgy működik, mint egy megosztott családi lelkiismeret. Ez a közös lelkiismeret elsősorban tudattalan, és azáltal ismerhetjük fel a rendeket, amit szolgál, hogy mi történik, ha elutasítjuk, vagy megsértjük a követeleményeit. Megmondhatjuk, hogy ki tartozik a családszerkezethez, ha megvizsgáljuk, hogy ki érintett a közös lelkiismeretben és ki nem. A szabály szerint a következők tartoznak a családi rendszerhez:
Minden testvér, beleértve az elhunytakat és az elvetélt magzatokat.
A szülők és a szülők testvérei.
Odatartoznak a nagyszülők
Esetenként a dédszülők közül egy vagy több, ideértve még távolabbi rokonokat is, akik különösen igazságtalan vagy nehéz sorsot szenvedtek el.
Olyanok is a rendszerhez tartoznak, akiknek halála vagy balszerencséje miatt valaki a családból előnyhoz jutott, például a szülők vagy nagyszülők korábbi partnerei.

Az odatartozás joga
Egy alapvető princípiuma van a családrendszernek, amely kimondja, hogy mindenkinek egyenlő joga van az odatartozásra. Sok családban és klánban bizonyos tagokat kirekesztettek, például a nagybácsit, aki a család fekete báránya volt, vagy egy törvénytelen gyereket, akiről senki sem beszélt.
Vagy némelyik tag azt mondja, hogy “Én katolikus vagyok, te meg protestáns, és emiatt nekem több jogom van a családhoz tartozni,mint neked. Vagy fordítva: “Protestánsként több jogom van odatartozni, mert én az igaz hithez tartozom. Kevesebb hited van, mint nekem, ezért kevésbé tartozol oda. A vallás ma már nem számít annyira mint régen, de más tényezők, mint szakma, nemzetiség, bőrszín, nem, igen.
Vagy néha, amikor a gyermek fiatalon meghal, a szülők ugyanazt a nevet adják neki. Valójában azt mondják az elhunyt gyermeknek: Már nem tartozol ide. Találtunk helyetted valakit. Az elhunyt gyermek még nevét sem tarthatja meg. Sok családban az ilyen gyermekeket nem is számítják a testvérek közé, és nem is emlegetik őket. Az odatartozásuk alapvető joga károsodott és megtagadták.

Sokszor az úgynevezett erény miatt, különösen ha néhány családtag azt hiszi magáról, hogy jobb mint a többiek, és magát föléjük helyezi, ezzel tulajdonképpen azt üzenik: Nekünk több jogunk van odatartozni, mint nektek. Vagy amikor csúnyán beszélünk más tagokról, és azt tartjuk róluk, hogy rosszak, ezzel azt állítjuk: “Nektek kevesebb jogunk van odatartozni, mint nekünk. Ezekben a helyzetekben a “jó” egyszerűen azt jelenti: “Több jog odatartozni” és “rossz” azt: “kevesebb jog odatartozni”.

A kirekesztett családtagokat képviselik
A családi rendszer alapvető dinamikája, ami szerint minden tagnak egyenlő joga van az odatartozáshoz, nem tűr sérelmet. Amikor valakit kizárnak a családi rendszerből, a rendszerben felébred a kompenzáció vágya. A kompenzáció dinamikája ahhoz vezet, hogy a kirekesztett, vagy lenézett tagot egy fiatal családtag öntudatlanul képviselni kezd, és tehetlenné válik ezzel az identifikációval szemben.
Például egy házas férfi szerelmes lesz egy másik nőbe és azt mondja feleségének, hogy már semmit sem akar tőle. Találomra felszínes magyarázatokat ötöl ki, hogy igazságosnak tüntesse fel a dolgot, és elintézze az igazságtalanságot, amit a feleségével tett. Később gyermekei lettek új partnerétől, de a lánya karmolta és harapta őt, ismeretlen okból. Kiderült, hogy a lány öntudatlanul képviselte az apa előző partnerét, és ugyanazt a gyűlöletet érezte apja iránt, amelyet valószínűleg az előző feleség érzett, holott még csak nem is tudott az asszony létéről. Ebben egy rejtett kompenzáló erő működését láthatjuk, amely megbosszulja a korábbi tagon esett igazságtalanségot olyan módon, hogy öntudatlanul igénybe vesz egy fiatalabb tagot.
Sokkal komolyabb diszfunkció a családokban – viselkedési zavarok a gyerekeknél, sőt betegségek, hajlamok a balesetre, vagy önpusztító viselkedés – jelentkeznek, ha a gyermek öntudatlanul képvisel egy kirekesztett személyt és keresi, hogy hogyan tudná kielégíteni ennek a jóvátételi igényét. Ez igazságot szolgáltat a korábbi tagnak és igazságtalanságot az ifjabbiknak.

Fogadalom
A fiatalabb családtagokat ki lehet szabadítani a csapdából, ha az eredeti rendet visszaállítják: amikor a kirekesztett tagokat újra visszafogadják a családba és megadják a nekik járó tiszteletet. Például a második feleség azt mondja az elsőnek: “Ez a férfi az enyém, és te fizetted meg az árát. Tisztelem a veszteségedet, és elismerem, hogy igazságtalanság történt veled. Kérlek, légy barátságos velem és a gyermekeimmel”. Ha ezt hitelesen mondják, a mondatok őszintén azt jelentik, ami történt, és megadják az első feleségnek járó tiszteletet. A családállításokban gyakran megfigyelhetjük, hogy hogyan lágyul el az első feleség arca, és azonnal barátságossá válik, mihelyst elismerik. A reakciói megmutatják, hogy ő is odatartozik.
A fogadalom azt is jelenti, hogy a gyermek azt mondja az első feleségnek: “Én csak az apámhoz és az anyámhoz tartozom, mindaz, ami köztetek történt, bármi is legyen, nem tartozik rám”. Apjának pedig ezt mondhatja: “Te vagy az apám és én a lányod vagyok. Kérlek nézz rám, mint lányodra”: Ezek a mondatok, hitelesen mondva, szintén visszaállítják az alapvető rendet. Az apa a lányára mint lányára nézhet, és nem kell az első feleségét látnia benne, és nem kell benne azzal a gyűlölettel és szerencsétlenséggel találkoznia, amit az első feleség valószínűleg érzett. És ha még mindig szereti a volt feleségét, nem kell a szerelmét látnia a lányában. Rá tud nézni, és láthatja és szeretheti a lányát. A lány teljesen szabadon lány lehet, és az apa apa.
A gyermek azt is mondhatja az apának: “Ez az anyám. Nincsen közöm az első feleségedhez. Az anyámat akarom. Számomra ő az egyetlen”. És a lány azt mondhatja az anyjának: “Nincsen közöm a másik asszonyhoz. Semmiképpen nem kapcsolódom hozzá”. Minthogy a lány az első feleséget képviseli, az anya is a másik asszonyt láthatja benne öntudatlanul, így ütközés támadhat közöttük, minthogy riválisok voltak. Amikor a lány azt mondja: Te vagy az anyám és én a lányod vagyok. Nincs kapcsolatom a másik asszonnyal. Téged akarlak anyámnak. Kérlek, tarts a gyermekednek engem”. Így visszaállítja az eredeti rendet.
Az odatartozáshoz való egyenlő jog megsértéséből fakadó sérelmek szintén sokkal komolyabb viselkedési zavarok okai lehetnek. Például, ha egy gyermek meghalt fiatalon a családban, a többi gyermeknek bűntudata lehet, hogy még élnek, holott a testvérük halott. Ugyanígy, érezhetik azt is, hogy előnyben vannak, mivel élnek, és a testvérük hátrányban van, hiszen halott. Arra törekednek, hogy kompenzáljanak, azáltal, hogy csődbe mennek, betegek lesznek, vagy extrém esetben maguk is meg akarnak halni, bár nem tudják, miért.
Ezekben a helyzetekben egyes gyermekek képesek visszaállítani a szeretet rendjét azáltal, hogy azt mondták a halott testvérnek: “Te vagy a testvérem. Tisztellek mint testvéremet. Helyed van a szívemben. Meghajtom fejem előtted és sorsod előtt, bármi is volt az, és elfogadom a sorsomat, ahogy jön. Ezek a mondatok megadják a tiszteletet a halott testvérnek és lehetővé teszik, hogy az élő gyermek büntetlenül az élet felé fordulhasson.

Mágikus hitrendszerek és következményeik.
A betegséget okozó kölcsönösségi szándék mögött egy mágikus hitrendszer keveri a bajt. Nevezetesen, hogy megszabadíthatjuk azokat, akiket szeretünk, szerencsétlenségükből vagy balsorsukból azáltal, hogy magunkra vesszük azt. Például a gyermek lelke gyakran mondja azt a halálosan beteg anyának: “Inkább én leszek beteg, minthogy te szenvedj. Inkább én halok meg, mint hogy te halj meg ”. Vagy amikor az anyát a rendszer erői kifelé tolják az életből, néha megtörténik, hogy a gyermek öngyilkos lesz, abból a mágikus megfontolásból, hogy az áldozat árán az anya szabad lesz és maradhat.
Az anorexiának gyakran ez a dinamikája. Az anorexiás gyermek addig fogy, míg meg nem hal. Elég gyakran az derül ki okként, hogy az ilyen anorexiás gyermek lelkében azt mondja az apjának vagy az anyjának, hogy “Jobb, ha én tűnök el, mint hogy te elmenj”. Ez egy mély, ártatlan szeretet, de ha a gyermek meghal, mit ér vele?
Amikor anorexiás gyermekkel dolgozom, hangosan kimondatom vele ezeket a lélek-mondatokat. Szülei képviselőinek szemébe néz és azt mondja nekik: “Inkább eltűnök én magam, minthogy te elmenj.” Amikor a gyermek az apjára és anyjára néz, amíg valóban látja is őket, már nem tudja kimondani a mondatokat, mert belátja, hogy a halála feldúlná a szüleit. A gyermek mágikus hitrendszere tökéletesen figyelmen kívül hagyja, hogy a szülők is szeretnek, és zsigerből visszautasítanak egy ilyen áldozatot. És azt is figyelmen kívül hagyja, hogy az áldozat teljesen haszontalan lenne.
Amikor az anya meghal a gyermekszülésben, a gyermeknek nehezére esik teljesen magáévá tenni az életet. Segít, ha a gyermek (képviselője) az anya (képviselőjének) a szemébe néz, és azt mondja: “Anya, látom, hogy rettentő árat fizettél azért, hogy én élhessek. Elfogadom az életet, amit adtál nekem, és valami jót hozok ki belőle. Pihenj nyugodtan, tudva, hogy én élni fogok, és az áldozatod nem volt hiába.” Ilyen módon elfogadni az életet a szeretet magasabb szintje, mint a vak szeretet, amely a gyermek lelkében azt mondja: “Anya, egyáltalán nem tudok élni, mert te meghaltál. Túl bűnösnek érzem magam. A magasabb szintű szeretet azt kívánja, hogy feladjuk a mágikus elképzelést, hogy jobb irányba tudjuk változtatni a szüleink életének folyását, ha feláldozzuk magunkat. Azt kívánja, hogy a vak szeretetet, ami szenvedést hoz létre és tart fent, átváltoztassuk azzá a szeretetté, ami gyógyít.
A mágikus hitrendszerek, és a gyermeki szeretet, ami velük jár, a hatalom és felsőbbrendűség beképzelt érzetével járnak együtt. A gyermek valóban azt képzeli, hogy az ő betegsége, vagy halála fel tudja menteni az apát vagy az anyát a betegség és halál alól. A valódi szerénység lehetővé teszi számunkra, hogy ezt a felfuvalkodottságot leapasszuk.
Férfiak és nők
Most a férfi és nő közötti kapcsolatban lévő Szeretet Rendjeihez szeretnék fordulni. Ez egy olyan téma, ami nagyon közel van hozzánk. Sok ember szégyelli, mintha valami titkolnivaló dolog lenne. Hogy mi teszi férfit és a nőt különbözővé, valóban különbözővé, gyakran gondosan rejtve van. Vagy az is mondhatnánk, hogy védelem alatt áll. Ez a legsérülékenyebb pontunk. Ez a szégyen helye, a szégyené, ami egy kincset véd a beszennyeződéstől. Ez az a pont, ahol a legtámadhatóbbak vagyunk.
Néha becsmérlpen beszélnek az “ember szexuális hajtóerejéről”, és elfelejtik, hogy ez az alapvető erő, a legmélyebb erő, ami vezeti az életet, és biztosítja a folytonosságot. Ez az az erő, ami a saját szolgálatába állít minket, akár akarjuk, akár nem. Ha a házasságra és a gyermekvállalásra vontakozó döntés valóban racionális lenne, senki nem csinálná. Az emberek azért csinálják, mert a természetes alkotóerő a szexualitásunkban fejeződik ki. Ebben a hajtóerőben a világlélekkel a legmélyebb összhangban vagyunk. A szexuális erő a legmélyebb ok. Minden más motiváció és racionális tényező elhalványul ezzel az erővel összehasonlítva.
A Szeretet Rendjeinek első elvárása férfi és nő között, hogy a férfi elismerje, hogy hiányzik neki az, és szüksége van mindarra, ami a nő, és akármilyen erősen próbálkozik, nem tudja elérni azt, amije a nőnek már megvan. És a szeretetnek szüksége van arra, hogy a nő elismerje, hogy hiányzik neki az, és szüksége van mindarra, ami a férfi, és akármilyen erősen próbálkozik, nem tudja megszerezni azt, amije a férfinak már megvan. Ez azt jelenti, hogy egyikük sem teljes, és ezt elismerik.
Amikor a férfi elismeri, hogy nőre van szüksége, és rajta keresztül lesz férfivá, és amikor a nő elismeri, hogy szüksége van férfira és, rajta keresztül lesz nővé, akkor közös szükségletük mélyen összeköti őket egymással. És ez a kötés férfi és nő között lehetővé teszi, hogy a férfi a nőiességet megkapja a partnerétől mint ajándékot, és a nő a férfiasságot megkapja a partnerétől mint a férfi neki szóló ajándékát. Bizonyos körökben a férfiakat bátorítják, hogy fejlesszék magukban a nőiességet, és a nőket, hogy fejlesszék magukban a férfiasságot, gondolva, hogy ez jó. De képzeljük el a kötést egy olyan férfi és olyan nő között, akik közül a férfi kifejlesztette magában a nőiességet, és a nő a férfiasságot. Minthogy nincsen szükségük egymásra, milyen lesz a kapcsolatuk mélysége? De ha ellenállnak a kísértésnek, hogy kifejlesszék a másik nemet magukban, az egymásra való igényük együtt tartja majd őket.
Kötés férfi és nő között
Amikor a férfi és a nő a szó szoros értelmében elfogadja egymást mint férfi és nő, szerelmük testi értelemben való megerősítése feldoldhatatlan kötést teremt. Ez a kötés nagyon más, mint amit az egyházak a házasság felbothatatlanságáról szóló erkölcsi tanításokban mondanak. A házasság elhálása olyan kötést teremt, ami független a házasságkötés, vagy bármilyen rítus vagy ceremónia meglététől.
A kötés létezését a hatásaiból ismerhetjük fel. Pédául ha egyesek könnyelműen elhagyják a partnerüket, akihez ilyen módon kötődnek, nehéz lesz számukra bármelyik új partnerüket megtartani. Az új partner érzi a kötést, és nem érzi magát szabadnak arra, hogy igényt tartson az új partnere, és arra sem, hogy nyitott és érzékeny legyen. Például egy nő titokban úgy érzi, hogy ő jobb, mint a férje az első felesége, és meg van győződve róla, hogy boldogabbá tudja tenni, mint a volt feleség. Azonban néhány év múlva nem képes intim életre vele. Így hát, tudat alatt elismerte férjének első kötését a volt feleséghez, és a saját hűségét is az elaső asszonyhoz. Ő is elveszíti a férjét, mint azt az első asszony tette.
A családállításokban azt látjuk, hogy a második feleség egy kis távolságot tart az új férjtől, nem tudja elfogadni őt teljesen, minthogy az már kötődik a másikhoz.
A kötés mélységét is a hatásai alapján ismerhetjük fel. A szabály, hogy az első szerelem vége a legnehezebb, a legfájdalmasabb. Az elkülönülés könnyebb a második, még könnyebb a harmadik kötés esetében.
A kötés nem egyezik meg a szerelemmel. Néha megtörténik, hogy a kötés nagyon mély, jóllehet, a szerelem nem nagy, vagy van egy nagy szerelem, de a kötődés kicsi. A kötődés a szex fizikai aktusa által jön létre. Emiatt nagyon gyakran létrejön incestus vagy erőszak esetében is. Ha az incesztus vagy erőszak áldozata a későbbiekben egy erős kötésre vágyik, ezel az első kapcsolattal jól kell bánnia. Az első kötés negatív hatása csökken, ha felismerik, és a partner, még ha erőszaktévő is volt, megkapja a tiszteletet. Ha az első kötést gyűlölik és aljas dolognak tartják, ez későbbi, jobb körülmények között való kötődés útjába áll.
Hierarchia
A férfi és nő szerelmének gyümölcsei a gyermekek. Van egy olyan rejtett rend is, ami fenntartja a szeretetet a gyermekek között, a helyüket a családi hierarchiában. A családi hierarchia az idő folyását követi, azt, amely az előzőleg érkezőktől a később érkezők felé tart. A családban a szülők előbb voltak ott, mint a gyermekek. Férfiként és nőként egymás iránt érzett szerelmük családot hozott létre, és korábban volt, mint a szülőként gyermekük iránt érzett szeretete. Némely családban a gyermekek mindkét szülő teljes figyelmét magukra vonják. Az ilyen családokban a szülők már elsősorban és mindenekfölött egy pár, hanem inkább elsősorban és mindenekfölött szülők, és gyermekeik általában szenvednek.
Amikor a szülők szerelme, mint férfi és nő, megőrzi az elsődleges fontosságát, a gyerekek nagyon jól és biztonságban érzik magukat. Az ilyen családokban az apa hallgatólagosan azt kommunikálja a gyermek felé, hogy “olyannak látlak, amilyen vagy, de látom anyádat is benned, és még jobban tisztelem és szeretem őt, mint eddig”. És az anya is ezt kommunikálja a gyermekek felé: “olyannak látlak, amilyen vagy, de téged látva az jut az eszembe, hogy mennyire szeretem és tisztelem apádat, mert őt látom benned is”. És a szülők azt kommunikálják egymás felé, hogy “amikor a gyermekeinket látom, jobban szeretlek és tisztellek, mint eddig”. Így a szülők gyermekeik iránti szeretete a párkapcsolatukban lévő szeretet folytatása lesz, de a szülők egymás iránti szeretete példa marad, és a gyermekek szabadnak érzik magukat.
Manapság sok család második vagy harmadik család. Például amikor és férfinal és a nőnek is volt előző kapcsolata, és a gyermekeiket magukkal hozzák az újba. Mi is az elsődlegesség rendje ebben az esetben?
A szülők már azelőtt a gyermekeik szülei voltak, mielőtt párrá lettek volna. Szeretetük nem egymás iránt, mint férfi és nő iránt érzett szeretetének folytatása, mivel már szülők voltak, mielőtt egy pár lettek volna. Az ilyen helyzetekben az új partnereknek fel kell ismerniük, hogy a gyermekek iránti szeretetük előbb érkezett az új partner iránti szeretetnél és a nagyobb szeretet és a nagyobb kötődés a gyermekekbe áramlik és – természetesen – a gyermekekben az előző partner felé is. Ha mindkét partner elfogadja a szeretetnek ezt a hierarchiáját, a szeretetük virulni tud.
De ha egyik vagy másik partner azt mondja, hogy “én akarok az első lenni, meg akarom előzni a gyermekeidet”, akkor a szeretetük veszélyben van és nem tarthat sokáig.
Ha a pár a gyermekeit az új kapcsolatba hozza, és azután közös gyermekük lesz, a sorrend az, hogy először a gyermekeik szülei voltak, aztán pár, aztán a gyermekeik szülei közösen. Azok a párok, amelyek az időbeliség sorrendjét tiszteletben tartják mint relevanciát a kapcsolatukban, elkerülhetnek és megoldhatnak egy nagy konfliktushelyzetet a párkapcsolatban.
Ígyhát röviden kiemeltem néhányat a fontosabb rendek közül, amelyek működését megfigyeltük férfi és nő között. Végezetül hasznos megemlíteni, hogy megvannak a szeretet rendje gyermektelen párok között is, beleértve a homoszexuális párokat.

Kin 178: Fehér Nap Tükör


A Felhang Hold 13. napja
A Fehér Hold Varázsló évében
Kin 178: Fehér Nap Tükör
Lüktetek, hogy Tükrözhessek
Megvalósítva a Rendet
Lepecsételem a Végnélküliség mintázatát
A Szándék nap tónusával
Engem az Időtlenség hatalma vezet.

Overtone Moon day 13
Year of the White Lunar Wizardkin 178: White Solar Mirror
I Pulse in order to Reflect
Realizing Order
I seal the Matrix of Endlessness
With the Solar tone of Intention
I am guided by the power of Timelessness

another date

2007. november 26., hétfő

Kin 177: Vörös Galaktikus Föld


A Felhang hold 12. napja
A Fehér Hold varázsló évében
Kin 177: Vörös Galaktikus Föld
Harmonizálok, hogy Kiemelkedhessek
Megformálva az egyidejűséget
Lepecsételem az Irányulás mintázatát
Az Oszthatatlanság galaktikus tónusával
Engem a születés hatalma vezet.

Overtone Moon day 12
Year of the White Lunar Wizardkin 177: Red Galactic Earth
I Harmonize in order to Evolve
Modeling Synchronicity
I seal the Matrix of Navigation
With the Galactic tone of Integrity
I am guided by the power of Birth

another date

2007. november 25., vasárnap

Kin 176: Sárga Rezonáns Harcos


A Felhang hold 11. napja
A Fehér Hold Varázsló évében
Kin 176: Sárga Rezonáns Harcos
Kapcsolódom, hogy Kérdezhessek
Inspirálva a Félelemnélküliséget
Lepecsételem az Intelligencia kijáratát
Az Összhang rezonáns tónusával
Engem az Elegancia hatalma vezet.
Galaktikus aktiváló kapu vagyok, lépj be rajtam.

Overtone Moon day 11
Year of the White Lunar Wizardkin 176: Yellow Resonant Warrior
I Channel in order to Question
Inspiring Fearlessness
I seal the Output of Intelligence
With the Resonant tone of Attunement
I am guided by the power of Elegance
I am a galactic activation portal enter me.

another date

2007. november 24., szombat

Kin 175: Kék Ritmikus Sas


A Felhang hold 10. napja
A Fehér Hold Varázsló évében
Kin 175: Kék Ritmikus Sas
Szervezek, hogy Alkothassak
Kiegyensúlyozva az elmét
Lepecsételem a Látomás kijáratát
Az Egyenlőség ritmikus tónusával
Engem önmagam megkettőződött hatalma vezet.

Overtone Moon day 10
Year of the White Lunar Wizardkin 175: Blue Rhythmic Eagle
I Organize in order to Create
Balancing Mind
I seal the Output of Vision
With the Rhythmic tone of Equality
I am guided by my own power doubled

another date

2007. november 23., péntek

Kin 174: Fehér Felhang Varázsló


A Felhang hold 9. napja
A Fehér Hold Varázsló évében
Kin 174: Fehér Felhang Varázsló
Felhatalmazok, hogy Elbűvöljek
Irányítva az Elfogadást
Lepecsételem az Időtlenség kijáratát
A Sugárzás felhang tónusával
Engem a Szellem hatalma vezet.

Overtone Moon day 9
Year of the White Lunar Wizardkin 174: White Overtone Wizard
I Empower in order to Enchant
Commanding Receptivity
I seal the Output of Timelessness
With the Overtone tone of Radiance
I am guided by the power of Spirit

another date

2007. november 22., csütörtök

Meghívó

A hatvani
Hatvany Lajos Múzeum
meghívja Önt, és művészetkedvelő ismerőseit
a Derecskei Fotográfiai Alkotócsoport
kiállítására
A kiállítást megnyitja:
Kocsis István,nyugalmazott
könyvtárigazgató

Közreműködik: Égerházi Réka (fuvola) és Piller Imre (brácsa)
Megnyitó: 2007. november 30. (péntek) 17 óra

Megtekinthető:
2007. november 30 - december 21.
Munkanapokon: 10-14 óráig
a Hatvany Lajos Múzeum emeleti kiállítótermében. 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.

Kiállítók: Bottyán Katalin, Dauda Lajos, Gál Imre, Gulyás László, Farkas Zsolt, Lieszkovszky Veronika, Rékasi Attila, Rizán Zsolt, Tiba Csaba, Szabó Csilla, Szőllősi János

A kiállítást támogatták:

Derecske Város Önkormányzata
*
Satrax Kft
*
Gódor Kálmán Alapítvány
a Hatvany Lajos MúzeumértA Derecskei Fotográfiai Alkotócsoport hat éve képviseli, népszerűsíti a fotókultúrát Derecskén és a régióban. Szervezi, koordinálja, és szakmailag segíti az alkotó tevékenységet folytató tagok munkáját, kiállítási lehetőséget biztosít műveiknek az ország egész területén.
Fontosnak tartom kihangsúlyozni az alkotócsoport regionális működését, nagy örömünkre hajdúszoboszlói, debreceni, nádudvari és Budapesti polgárok is erősítik közösségünket. Alkotóink megyei, országos és nemzetközi fotópályázatokon, kiállításokon szerepelnek. Csoportos kiállításokat rendeztünk Debrecenben, Mezőtúron, Győrben, Szentesen, Nádudvaron, Hajdúszoboszlón, Derecskén, Nagyváradon, Konyáron, Berettyóújfaluban. Az alkotócsoport egyéni kiállításokat szervez a legaktívabb tagjainak. 2005-től az alkotócsoport részt vesz a Hajdú-Bihar-Bihor (Románia) Eurorégiós fotóművészeinek kiállítás sorozatán Debrecenben és Nagyváradon.
2006 novemberében az ötéves jubileumi kiállítás keretében került bemutatásra az alkotók eddigi tevékenységét felölelő 40 oldalas fotókatalógus, mely a Derecske Város Önkormányzatának támogatásával valósult meg. Két éve működik honlapunk, kérem látogassanak el hozzánk:
www.derecskeifotoklub.satrax.hu

Kin 173: Vörös Önlétező ÉgenjáróA Felhang Hold 8. napja
A Fehér Hold Varázsló évében
Kin 173: Vörös Önlétező Égenjáró
Megfogalmazom, hogy feltárhassam
Megmérve az Éberség teljességét
Lepecsételem a Tér kijáratát
A Forma önlétező tónusával
Engem az Egyetemes Víz hatalma vezet.
Galaktikus aktiváló kapu vagyok, lépj be rajtam.

Overtone Moon day 8
Year of the White Lunar Wizardkin 173: Red Self-Existing Skywalker
I Define in order to Explore
Measuring Wakefullness
I seal the Output of Space
With the Self-Existing tone of Form
I am guided by the power of Universal Water
I am a galactic activation portal enter me.

2007. november 21., szerda

Kin 172: Sárga Elektromos Ember


A Felhang hold 7. napja
A Fehér Hold Varázsló évében
Kin 172: Sárga Elektromos Ember
Aktiválok, hogy Hathassak
Megkötve a Bölcsességet
Lepecsételem a Szabad akarat folyamatát
A Szolgálat elektromos tónusával
Engem az Intelligencia hatalma vezet.

Overtone Moon day 7
Year of the White Lunar Wizardkin 172: Yellow Electric Human
I Activate in order to Influence
Bonding Wisdom
I seal the Process of Free Will
With the Electric tone of Service
I am guided by the power of Intelligence

another date

2007. november 20., kedd

Kin 171: Kék Hold MajomA Felhang hold 6. napja
A Fehér Hold Varázsló évében
Kin 171: Kék Hold Majom
Megosztok, hogy Játszhassak
Megszilárdítva a Látszatot
Lepecsételem a Varázslat folyamatát
A Kihívás hold tónusával
Engem a Bőség hatalma vezet.

Overtone Moon day 6
Year of the White Lunar Wizardkin 171: Blue Lunar Monkey
I Polarize in order to Play
Stabilizing Illusion
I seal the Process of Magic
With the Lunar tone of Challenge
I am guided by the power of Abundance

another date

Képzelet és valóság - egy cikket találtam alkotócsoportunk szeptemberi berettyóújfalui kiállításáról


2007. szeptember 28. KULTÚRA 3

Egyik kedvenc filmem Woody
Allen: Kairó bíbor rózsája című
alkotása. A film pozitívuma nem
a látványelemek képzeletborzoló
virtusságában, hanem búvópatakszerű
lényegiben keresendő. A
film főszereplője egy átlagos -?-
dolgozó nő. Amerikai. Az élete és
munkája unalmas -!-. Menekülést
keres. Mozi. A mozi varázsa pótlék.
Pótlék a képzelet. A moziban ülve
a sármos férfi főszereplő kilép a
vászonról. Átlépi a képzelet határát.
Valóságossá lesz. A filmben lévő
szereplők felháborodva keresik,
és hívják vissza a vászonra álmodott
világba. A képiség törvényei
mások…
Természetesen merül föl az
olvasóban, hogy mi köze a kusza
bevezetőnek a Derecskei Fotográfiai
Alkotócsoport berettyóújfalui
kiállításához. Mondhatnánk: semmi.
Pedig…
A képzelet–fikció és a valóság
ellentétben áll egymással. Ütköznek
egymással. Tulajdonképpen mindegy,
hogy mozgókép, festészet, irodalom
vagy fotográfia, az izgalom
egy: a két dimenzió konfliktusa.
A kép mindig más logikával
– törvényekkel dolgozik, mint a
valóság. Átlép határokat. Bizonyosakat…
A szebb és jobb, a rútabb
és rosszabb sokkal élesebb kontúrokat
kap a képzelet által, s minden
elképzelt sokkal megdöbbentőbb a
megélés pillanatában.
A fotográfiai alkotócsoport,
amely hat éve működik Derecskén,
vagyis csupán eszköze annak, hogy
a képzelet testes legyen, a gondolat
képi köntöst öltsön, s játszunk
el azzal a nevezett vizualitással.
Persze vannak, akik ezt jobban
csinálják, és vannak, akik kevésbé.
De a lényeg, hogy játék. Játék.
Konfliktusokkal teli.
* * *
Bottyán Katalin kacéran játszik
a realizmus jellemezte fotó és a
művészi gondolat érzékeny-érzéki
mezsgyéjén. Az esti kert leánya
című munkája magába bolondít,
és vezet azon a titkos ösvényen,
amelyek végig visznek munkáin.
Danda Lajos képei, a Harangház
és a Téli táj a fotóművészet
gyökereihez nyúlnak vissza. A
valóság képi élményének reális
megragadása. Gál Imre fotói a
természetfotózás mesteri munkái.
A pillanatnyiság az egyszeri megmarkolása,
ami engem lenyűgöz.
A darázs és a Felszállás című
fotók a gyermekkorom szívesen
lapozott természetfotó albumaira
emlékeztetnek.
A humor és a cizelláltság, ami
a beállított, de remekül megfotózott
Okostojás című kép kapcsán
eszünkbe juthat. Gulyás László
képén a tojás és szemüveg, ami
a nyelvi szóhasználat szellemes
képivé változása, klassz…
Csepp, Fényvirág, Színek…
Lieszovszky Veronika.
A fotókról gyakran az emlékezésre
asszociálunk. Rékasi Attila,
Szőllősi János a nagyapa háza, az
öreg szék fekete vonalai, a törött
ablakba hajtogatott Coca-cola
kartondoboz egy-egy emlék, megélt
– megragadott pillanat.
A feltárulkozó test sejtelmes vonalai,
a művészien fotózott fizikum
Szabó Csilla optikáján keresztül.
Optika. Szemfüles. És Tiba Csaba
Camera obscura I-II. című képe.
Klasszikusság és kísérlet. Jellemző.
A jelenkor emberére. Is. Az
autonóm ember maga – magát tárja
föl, sejtelmét és félelmét, felismeréseit.
Kevesen figyelik. Kevesen
figyelnek oda.
* * *
Rá kell jönnünk, hogy az elképzelt
dolgoknak más a logikája,
mint hogyha ugyanaz a valóságban
történne meg. Az elképzelt szerelem,
szenvedély, vágy és fájdalom,
szomorúság más. Mint a valós. A
konfliktusoknak illik megoldással
végződniük. Illik. Az egyedüli
megoldás a képzelet és valóság között,
hogy mindenki visszatér oda,
ahonnan jött. Ki a filmvászonra,
ki az álmokba… Persze csak ha
kiélveztük. Élvezni. Utána mindenki
folytathatja a megszokott életét.
Bíró Gyula
A cikkben sorolt alkotó fotográfusok
kiállítása megtekinthető a
Nadányi Zoltán Művelődési Központ
kisgalériájában szeptember
15-30-ig.

2007. november 19., hétfő

Kin 170: Fehér Mágneses Kutya


A Felhang hold 5. napja
A Fehér Hold Varázsló évében
Kin 170: Fehér Mágneses Kutya
Egyesítek, hogy Szerethessek
Vonzva a Hűséget
Lepecsételem a Szív folyamatát
A Cél mágneses tónusával
Engem Önmagam megkettőződött hatalma vezet.

Overtone Moon day 5
Year of the White Lunar Wizardkin 170: White Magnetic Dog
I Unify in order to Love
Attracting Loyalty
I seal the Process of Heart
With the Magnetic tone of Purpose
I am guided by my own power doubled

another date

2007. november 18., vasárnap

Kin 169: Vörös Kozmikus Hold


A Felhang Hold 4. napja
A Fehér Hold Varázsló évében
Kin 169: Vörös Kozmikus Hold
Elszenvedem, hogy Megtisztítsam
Átszellemítve az Áramlatot
Lepecsételem az Egyetemes Víz folyamatát
A Jelenlét kozmikus tónusával
Engem a Tér hatalma vezet.

Overtone Moon day 4
Year of the White Lunar Wizardkin 169: Red Cosmic Moon
I Endure in order to Purify
Transcending Flow
I seal the Process of Universal Water
With the Cosmic tone of Presence
I am guided by the power of Space

another date

Nemzetközi Ne Vegyél Semmit Nap

Egy felhívás (a fordítást Talamontól kaptuk)

A Varázsló Év Felhang hold 10. napja, Kék Ritmikus Sas (2007. november 24) [forrás: http://www.tortuga.com/portal ] Ami elég, az elég!

November végén sok országban világszerte megélik a 'Nemzetközi Ne Vegyél Semmit Nap/Semmi Bolt Nap' -ot. A Ne Vegyél Semmit Nap egy kedves ám kritikus tiltakozás a nyugati túlfogyasztás, a világban tapasztalható jólét és gazdagság egyenlőtlen kiosztása és a reklámok mindennapi életünkre ható befolyása ellen. Idézet a honlapjukról: "A világ gazdag országaiban egyre több helyen megtapasztalható jelenség a Nemzetközi Ne Vegyél Semmit Nap. Minden évben ez az esemény különböző formát ölt és megpróbál rámutatni a fogyasztói társadalom emberi és környezeti következményere, főként a boltosok számára világszerte. A reklámoknak hívén azt hisszük, hogy boldoggá válunk egy csomó mindent birtokolván és ráadásul dicsőítik az emberek kielégíthetetlenségét és mohóságát.

A Ne Vegyél Semmit Napnak van egy fő témája, az "AMI ELÉG, AZ ELÉG!". A fogyasztói minták a gazdag országokban túl jelentős részt pusztítanak el a Föld gazdagságából és okoznak hihetetlen környezeti pusztulást." http://www.koopniets.nl/buynothingday.htm

2007. november 17., szombat

Kin 168: Sárga Kristály Csillag


A Felhang hold 3. napja
A Fehér Hold Varázsló évében
Kin 168: Sárga Kristály Csillag
Szentelődöm, hogy Megszépítsem
Egyetemessé téve a Művészetet
Lepecsételem az Elegancia tárházát
Az Együttműködés Kristály tónusával
Engem az Egyetemes Tűz hatalma vezet.
Galaktikus aktiváló kapu vagyok, lépj be rajtam.

Overtone Moon day 3
Year of the White Lunar Wizardkin 168: Yellow Crystal Star
I Dedicate in order to Beautify
Universalizing Art
I seal the Store of Elegance
With the Crystal tone of Cooperation
I am guided by the power of Universal Fire
I am a galactic activation portal enter me.

another date

2007. november 16., péntek

Kin 167: Kék Spektrális KézA Felhang hold 2. napja
A Fehér Hold Varázsló évében
Kin 167: Kék Spektrális Kéz
Feloldozok, hogy Tudhassak
Elengedve a Gyógyítást
Lepecsételem az Eredmény tárházát
A Felszabadítás spektrális tónusával
Engem Önmagam megkettőződött hatalma vezet.

Overtone Moon day 2
Year of the White Lunar Wizardkin 167: Blue Spectral Hand
I Dissolve in order to Know
Releasing Healing
I seal the Store of Accomplishment
With the Spectral tone of Liberation
I am guided by my own power doubled

another date

2007. november 15., csütörtök

Kin 166: Fehér Planetáris Világ-Hídépítő


A Felhang hold 1. napja
A Fehér Hold Varázsló évében
Kin 166: Fehér Planetáris Világ-Hídépítő
Tökéletessé teszem, hogy Egyenlővé legyek
Létrehozva a Lehetőséget
Lepecsételem a Halál tárházát
A Megnyilvánítás Bolygói tónusával
Engem az Időtlenség hatalma vezet.

Overtone Moon day 1
Year of the White Lunar Wizardkin 166: White Planetary World-Bridger
I Perfect in order to Equalize
Producing Opportunity
I seal the Store of Death
With the Planetary tone of Manifestation
I am guided by the power of Timelessness

another date

2007. november 14., szerda

Kin 165: Vörös Nap Kígyó


Az Önlétező hold 28. napja
A Fehér Hold Varázsló évében
Kin 165: Vörös Nap Kígyó
Lüktetek, hogy Túlélhessek
Felismerve az Ösztönt
Lepecsételem az Életerő tárházát
A Szándék nap tónusával
Engem a Születés hatalma vezet
Galaktikus aktiváló kapu vagyok, lépj be rajtam.

Self-Existing Moon day 28
Year of the White Lunar Wizardkin 165: Red Solar Serpent
I Pulse in order to Survive
Realizing Instinct
I seal the Store of Life Force
With the Solar tone of Intention
I am guided by the power of Birth
I am a galactic activation portal enter me.

another date

2007. november 13., kedd

Kin 164: Sárga Galaktikus MagAz Önlétező hold 27. napja

A Fehér Hold Varázsló évében

Kin 164: Sárga Galaktikus Mag

Harmonizálok, hogy Célba vehessek

Megformálva az Éberséget

Lepecsételem a Virágzás bejráatát

Az Oszthatatlanság galaktikus tónusával

Engem az Eleganicia hatalma vezet.


Self-Existing Moon day 27Year of the White Lunar Wizard kin 164: Yellow Galactic Seed I Harmonize in order to Target Modeling Awareness I seal the Input of Flowering With the Galactic tone of Integrity I am guided by the power of Elegance another date

2007. november 12., hétfő

Kin 163: Kék Rezonáns Éjszaka


Az Önlétező hold 26. napja
A Fehér Hold Varázsló évében

Kin 163: Kék Rezonáns Éjszaka
Kapcsolódom, hogy Álmodhassak
Inspirálva az Intuíciót
Lepecsételem a Bőség bejáratát
AZ Összahang rezonáns tónusával
Engem a Látomás hatalma vezet.


Self-Existing Moon day 26
Year of the White Lunar Wizardkin 163: Blue Resonant Night
I Channel in order to Dream
Inspiring Intuition
I seal the Input of Abundance
With the Resonant tone of Attunement
I am guided by the power of Vision

2007. november 11., vasárnap

Kin 162: Fehér Ritmikus Szél


Az Önlétező hold 25. napja
A Fehér Hold Varázsló évében
Kin 162: Fehér Ritmikus Szél
Megszervezem, hogy Kommunikálhassak
Kiegyensúlyozva a Lélegzetet
Lepecsételem a Szellem bejáratát
Az Egyenlőség ritmikus tónusával
Engem Önmagam megkettőződött hatalma vezet.

Self-Existing Moon day 25
Year of the White Lunar Wizardkin 162: White Rhythmic Wind
I Organize in order to Communicate
Balancing Breath
I seal the Input of Spirit
With the Rhythmic tone of Equality
I am guided by my own power doubled

another date

2007. november 10., szombat

Kin 161: Vörös Felhang SárkányAz Önlétező hold 24. napja
A Fehér Hold Varázsló évében
Kin 161: Vörös Felhang Sárkány
Felhatalmazom, hogy Táplálhassak
Irányítva a Létet
Lepecsételem a Születés bejáratát
A Sugárzás felhang tónusával
Engem az Egyetemes Víz hatalma vezet.

Self-Existing Moon day 24

Year of the White Lunar Wizardkin 161: Red Overtone Dragon
I Empower in order to Nurture
Commanding Being
I seal the Input of Birth
With the Overtone tone of Radiance
I am guided by the power of Universal Water

another date

2007. november 9., péntek

Kin 160: Sárga Önlétező NapAz Önlétező hold 23. napja
A Fehér Hold Varázsló évében
Kin 160: Sárga Önlétező Nap
Megfogalmazom, hogy Felvilágosítsam
Megmérve az Életet
Lepecsételem az Egyetemes Tűz mintázatát
A Forma önlétező tónusával
Engem az Intelligencia hatalma vezet.
Poláris kin vagyok, a sárga galaktikus spektrumot alakítom.

Self-Existing Moon day 23
Year of the White Lunar Wizardkin 160: Yellow Self-Existing Sun
I Define in order to Enlighten
Measuring Life
I seal the Matrix of Universal Fire
With the Self-Existing tone of Form
I am guided by the power of Intelligence
I am a polar kin I convert the Yellow galactic spectrum.
another date

2007. november 8., csütörtök

Meghívó

Posted by Picasa

Kin 159: Kék Elektromos Vihar


Az Önlétező hold 22. napja
A Fehér Hold Varázsló évében
Kin 159: Kék Elektromos Vihar
Aktiválom, hogy Katalizálhassam
Megkötve az Energiát
Lepecsételem Önmagam létrehozásának mintázatát
A Szolgálat elektromos tónusával
Engem a Bőség hatalma vezet.

Self-Existing Moon day 22
Year of the White Lunar Wizardkin 159: Blue Electric Storm
I Activate in order to Catalyse
Bonding Energy
I seal the Matrix of Self-generation
With the Electric tone of Service
I am guided by the power of Abundance