Családállítás & Személyiségintegrációs tréning

Személyiségintegrációs tréning, azaz, személyiségintegrációs családállítás: Emeljük ki és viseljük ékszerként az ékkövet ahelyett, hogy a hátunkon cipeljük a bányát...

Alkotás: tűzzománcok, grafikák, festett kövek, falevelek, fotók, cserépjátékok, írások és más munkák.

Szövegek: a belső kapu napi használata az alkotásban, az életben, a munkában és a közösségben.

Email: szemelyisegintegracios.allitas@gmail.com
Telefon: 0670 590 6972

2007. június 30., szombat

Kin 26, 27, 28 (Vidó Katitól)

Kin 26, a fehér kozmikus világáthidaló zárja a második hullámot, a varázslóét. Már maga a 26-os szám a Tzolkin egy fraktáljának tekinthető. A TIZENHÁRMAS-sal, a kozmikus erővel fejeződik be minden hullámperiódus. Itt CIMI, a fehér világáthidaló áll ezen a helyen. A hullám negyedik fehér pecsétjeként a varázsló hullám szellemi teremtő elvének spirálformájú körforgását zárja le. Itt kerül az elengedés szükségszerűsége az előtérbe. Semmi maradandó nincs a térben és időben rögzítve, minden átmeneti.

A TIZENHÁRMAS-ban található meg a hullám esszenciája. CIMI arra kér, hogy engedj el mindent, amit a térben és időben itt fontosnak és elkerülhetetlennek tartasz. Továbblépni a következőhöz, mondja a teremtés szelleme; merevség nélkül. Indítsd meg a felszabadítás folyamatát tudatosan és lásd meg, hogy minden hasznavehetetlen minta egyszerűen eltűnik. Tanulj meg, az IDŐ folyamában áramlani, mert így maradhatsz mindig nyitott és szabad az új előtt, mely továbbvisz; merevségre csak az anyag hajlamos.

A varázsló hullámban születettek számára a szellem mozgékonysága mutatkozik meg az élet kerettémájaként. Célirányosan bújik elő a TIZES helyen AKBAL, a kék éjszaka a galaxis határtalan bőségéből. A TIZENKETTES helyen CHICCHAN-nal, a vörös kígyóval lép minden az élet színterére és jut kifejeződésre. A TIZENHÁRMAS helyen CIMI-vel, a fehér világáthidalóval az egész szellemi program újból a felszabadításra mutat rá, hogy új hely keletkezzen.

Kin 27, a kék magnetikus kéz indítja el a 20-as modul harmadik ciklusát. Az első két hullám után, melyek az anyagi és a szellemi alapelveket indították el, a MANIK-kal, a kék kézzel egy magasabb operatív energiamező indul el. A 20-as kozmológiai sorrendben 7-es pecsétként MANIK mindig a forrással való kapcsolatot szilárdítja meg. A sárkány hullámban elindított anyagi elvet teszi a „megvalósíthatóság” próbájára a kéz hullám. „Isten keze” lép konkrét megvalósító erőként előtérbe.

A kéz hullámmal inkarnációs viszonyban állók felé jelentős autoritások áramlanak. Az egó az isteni akaratnak megfelelően nyilatkozhat meg. Aktiváld magadban azt a motivációt, hogy „homo faber”-ré (nagy kézügyességgel megáldott személlyé) válj, aki kitartó erőfeszítéssel a beteljesülésre törekszik. Egy további szempont a gyógyulás témája: defekteket kijavítani és gyógyítani, mégpedig tudatosan! Az itt érintettek számára ez azt jelenti, hogy „van mit tenni.” És méghozzá nem is kevés. Ez a megbízatás individuális fejlődési fokhoz mérten mutatkozik meg.

Kin 28, a sárga lunáris csillag már csak a száma miatt is igen érdekes. A 28-as szám a második teljes szám és a 28-as a planetáris időszám: a 28 napos ritmus egysége. LAMAT, a sárga csillag foglalja el a lunáris pozíciót. Csillagerők vannak ezen a platformon jelen, melyen MANIK az operatív, beteljesítő és gyógyító programját is kiterjeszti. Itt nyílnak meg a csillagerők közvetlenül az energiamezőbe – belsőleg és külsőleg is!

Mivel a lunáris erő a bolygónkon a legerősebben érezhető – a lunáris Földön élünk – ez azt jelenti, hogy a hullám 2. lépcsőjének erőmezeje sohasem kerülhető ki. Gyakran diszharmonikus helyzetekből tanulunk meg olyan leckéket, melyeket erre az életre választottunk ki. Az ítélő/értékelő álláspontunkat fel kell adni, és fel kell ismernünk, hogy a poláris, egymással szemben álló álláspontok valójában egy kooperatív egységet alkotnak. A mostani feladatunk, hogy visszataláljunk a harmóniához, és hogy a sarkpontokat egyesítsük!

Kin 28: Sárga Hold Csillag

A Kozmikus Hold 4. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 28: Sárga Hold Csillag
Polarizálom, hogy Megszépítsem
Megszilárdítva a Művészetet
Lepecsételem az Elegancia raktárát
A Kihívás hold tónusával
Engem az Egyetemes tűz hatalma vezet.

Cosmic Moon day 4
Year of the Red Magnetic Moonkin 28: Yellow Lunar Star
I Polarize in order to Beautify
Stabilizing Art
I seal the Store of Elegance
With the Lunar tone of Challenge
I am guided by the power of Universal Fire

another date

2007. június 29., péntek

Kin 27: Kék Mágneses Kéz

A Kozmikus Hold 3. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 27: Kék Mágneses Kéz
Egyesítem, hogy Tudjam
Vonzva a Gyógyítást
Lepecsételem az Eredmény raktárát
A Cél mágneses tónusával
Engem Önmagam megkettőződött hatalma vezet.

Cosmic Moon day 3
Year of the Red Magnetic Moonkin 27: Blue Magnetic Hand
I Unify in order to Know
Attracting Healing
I seal the Store of Accomplishment
With the Magnetic tone of Purpose
I am guided by my own power doubled

another date

2007. június 28., csütörtök

Kin 26: Fehér Kozmikus Világ-Hídépítő

A Kozmikus Hold 2. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 26: Fehér Kozmikus Világ-Hídépítő
Elszenvedem, hogy Egyenlővé tegyem
Átszellemítve a lehetőséget
Lepecsételem a Halál raktárát
A Jelenlét kozmikus tónusával
Engem a Szív hatalma vezet.

Cosmic Moon day 2
Year of the Red Magnetic Moonkin 26: White Cosmic World-Bridger
I Endure in order to Equalize
Transcending Opportunity
I seal the Store of Death
With the Cosmic tone of Presence
I am guided by the power of Heart

another date

2007. június 27., szerda

Kin 25: Vörös Kristály Kígyó

A Kozmikus Hold 1. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 25: Vörös Kristály Kígyó
Szentelődöm, hogy Túléljem
Egytemessé téve az Ösztönt
Lepecsételem az Életerő raktárát
Az Együttműködés Kristály tónusával
Engem az Irányulás hatalma vezet.

Cosmic Moon day 1
Year of the Red Magnetic Moonkin 25: Red Crystal Serpent
I Dedicate in order to Survive
Universalizing Instinct
I seal the Store of Life Force
With the Crystal tone of Cooperation
I am guided by the power of Navigation

another date

2007. június 26., kedd

Kin 24: Sárga Spektrális MagA Kristály hold 28. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 24: Sárga Spektrális Mag
Elodozom, hogy Célba vegyem
Felismerve az Éberséget
Lepecsételem a Virágzás bejáratát
A Felszabadítás spektrális tónusával
Engem Önmagam megkettőződött hatalma vezet.

Crystal Moon day 28
Year of the Red Magnetic Moonkin 24: Yellow Spectral Seed
I Dissolve in order to Target
Releasing Awareness
I seal the Input of Flowering
With the Spectral tone of Liberation
I am guided by my own power doubled

another date

2007. június 24., vasárnap

Kin 22. Fehér Nap SzélA Kristály hold 26. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 22. Fehér Nap Szél
Lüktetek, hogy Kommunikáljak
Felismerve az Lélegzetet
Lepecsételem a Szellem bejáratát
A Szándék nap tónusával
Engem a Végnélküliség hatalma vezet.
Galaktikus aktiváló kapu vagyok, lépj be rajtam.

Crystal Moon day 26
Year of the Red Magnetic Moonkin 22: White Solar Wind
I Pulse in order to Communicate
Realizing Breath
I seal the Input of Spirit
With the Solar tone of Intention
I am guided by the power of Endlessness
I am a galactic activation portal enter me.

another date

2007. június 23., szombat

Kin 21: Vörös Galaktikus Sárkány


A Kristály Hold 25. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 21: Vörös Galaktikus Sárkány
Harmonizálom, hogy Tápláljam
Megformálva a Létet
Lepecsételem a Születés bejáratát
Az Oszthatatlanság galaktikus tónusával
Engem az Életerő hatalma vezet.

Crystal Moon day 25
Year of the Red Magnetic Moonkin 21: Red Galactic Dragon
I Harmonize in order to Nurture
Modeling Being
I seal the Input of Birth
With the Galactic tone of Integrity
I am guided by the power of Life Force

another date

2007. június 22., péntek

Kin 20: Sárga Rezonáns Nap


A Kristály hold 24. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 20: Sárga Rezonáns Nap
Kapcsolódom, hogy Felvilágosítsam
Inspirálva az Életet
Lepecsételem az Egyetemes Tűz mintázatát
Az Összhang rezonáns tónusával
Engem a Szabad akarat hatalma vezet
Galaktikus aktiváló kapu vagyok, lépj be rajtam.

Crystal Moon day 24
Year of the Red Magnetic Moonkin 20: Yellow Resonant Sun
I Channel in order to Enlighten
Inspiring Life
I seal the Matrix of Universal Fire
With the Resonant tone of Attunement
I am guided by the power of Free Will
I am a galactic activation portal enter me.

another date

2007. június 21., csütörtök

Kin 19: Kék Ritmikus Vihar

A Kristály hold 23. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 19: Kék Ritmikus Vihar
Megszervezem, hogy Katalizáljam
Kigyenelítve az Energiát
Lepecsételem Önmagam létrehozásának mintázatát
Az Egyenlőség ritmikus tónusával
Engem Önmagam megkettőződött hatalma vezet.

Crystal Moon day 23

Year of the Red Magnetic Moonkin 19: Blue Rhythmic Storm
I Organize in order to Catalyse
Balancing Energy
I seal the Matrix of Self-generation
With the Rhythmic tone of Equality
I am guided by my own power doubled

another date

2007. június 20., szerda

Kin 18: Fehér Felhang TükörA Kristály hold 22. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 18: Fehér Felhang Tükör
Felhatalmazom, hogy Tükrözzem
Irányítva a Rendet
Lepecsételem a Végnélküliség mintázatát
A Sugárzás felhang tónusával
Engem a Halál hatalma vezet.

Crystal Moon day 22
Year of the Red Magnetic Moonkin 18: White Overtone Mirror
I Empower in order to Reflect
Commanding Order
I seal the Matrix of Endlessness
With the Overtone tone of Radiance
I am guided by the power of Death

another date

2007. június 19., kedd

Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját, valamint barátait

Bottyán Katalin
és
Szeifert Imre

Önálló kiállításának megnyitójára

2007. június 30-án szombaton
21.00 órakor
Az Újszentmargitai Művelődési Házba.

A kiállítást megnyitja:
Sándorné Csuhai Edit.

A kiállítás megtekinthető:
Hétköznapokon 8-tól 17 óráig.

Kin 17: Vörös Önlétező FöldA Kristály hold 21. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 17: Vörös Önlétező Föld
Megfogalmazom, hogy kibontakozzon
Megmérem az Egyidejűséget
Lepecsételem az Irányulás mintázatát
A Forma önlétező tónusával
Engem a Tér hatalma vezet.

Crystal Moon day 21
Year of the Red Magnetic Moonkin 17: Red Self-Existing Earth
I Define in order to Evolve
Measuring Synchronicity
I seal the Matrix of Navigation
With the Self-Existing tone of Form
I am guided by the power of Space

another date

2007. június 18., hétfő

Újabb maja naptár kurzus Szegeden!

Vidó Kati emailjéből:
Szegeden újból lesz a maya kalendárium alapjairól kurzus,
mégpedig a vörös magnetikus (mágneses) hold évének utolsó 13. kozmikus
hónapjának 11-12. napján (Gergely naptárbeli dátum: 2007. július
7-8.) a Fényudvarban. Ha valakit érdekel, akkor jelentkezni lehet
nálam születési dátummal.

Kati email címe: vido_katalin@hotmail.com

Sárga Elektromos Harcos


A Kristály Hold 20. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Sárga Elektromos Harcos
Aktiválom hogy Kérdezzem,
Megkötve a Félelemnélküliséget
Lepecsételem az Intelligencia kijáratát
A Szolgálat elektromos tónusával
Engem az Egyetemes Tűz hatalma vezet.

Crystal Moon day 20
Year of the Red Magnetic Moonkin 16: Yellow Electric Warrior
I Activate in order to Question

Bonding Fearlessness
I seal the Output of Intelligence
With the Electric tone of Service
I am guided by the power of Universal Fire

another date


2007. június 17., vasárnapA Kristály Hold 19. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 15: Kék Hold (Lunáris) Sas
Polarizálom, hogy Alkossak
Megszilárdítom az Elmét
Lepecsételem a Látomás kijáratát
A Kihívás hold tónusával
Engem az Eredmény hatalma vezet.

Crystal Moon day 19
Year of the Red Magnetic Moonkin 15: Blue Lunar Eagle
I Polarize in order to Create
Stabilizing Mind
I seal the Output of Vision
With the Lunar tone of Challenge
I am guided by the power of Accomplishment

another date

2007. június 16., szombat

Kin 14: Fehér Mágneses Varázsló


A Kristály Hold 18. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 14: Fehér Mágneses Varázsló
Egyesítem, hogy Elbűvöljem
Vonzom az Elfogadást
Lepecsételem az Időtlenség kijáratát
A Cél mágneses tónusával
Engem Önmagam megkettőződött hatalma vezet.

Crystal Moon day 18
Year of the Red Magnetic Moonkin 14: White Magnetic Wizard
I Unify in order to Enchant
Attracting Receptivity
I seal the Output of Timelessness
With the Magnetic tone of Purpose
I am guided by my own power doubled

another date

2007. június 15., péntek

Kin 13: Vörös Kozmikus Égi utazó

A Kristály hold 17. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 13: Vörös Kozmikus Égi utazó
Elszenvedem, hogy Feltárjam
Átszellemítem a Bölcsességet
Lepecsételem a Tér kijáratát
A Jelenlét kozmikus tónusával
Engem az Irányulás hatalma vezet.

Crystal Moon day 17
Year of the Red Magnetic Moonkin 13: Red Cosmic Skywalker
I Endure in order to Explore
Transcending Wakefullness
I seal the Output of Space
With the Cosmic tone of Presence
I am guided by the power of Navigation

another date

Gergely naptár szerinti dátum: 2007. június 15

13 hónapos holdnaptár: 12. hold 17. Gamma

A Vörös Mágneses Hold éve

Fehér Kutya évszak

A Kezdet (Beavatás) Vörös Keleti Kastálya

12. hold (Az Együttműködés kristály nyúl holdja)

Vörös Sárkány hullámvarázs

17. nap Gamma (3. szem csakra)

4. harmonikus: elektromos kijárat

A szolgálat intelligenciájának kifejeződése

Vörös Kozmikus Égi utazó napja

Kin: 13


34. Codon cím: Ima

32 rúna cím: A Kozmikus Rend által informált elme

Ji-Csing
34. Da Zhuang . Nagy Erő

Elhatározás (Teljes hexagram):

Megalapozni az újat.

Páratlan nagy szerencse.

Előnyös és egyenletes.


(3) Harmadik kilenc ( Harmadik vonal)

A kisember erőt használ;

A magasrendű személyiség nem használ semmit.

Állhatatosnak lenni: szerencsétlenné tesz

A kerítésnek támadó kos szarva beakad.

A kisember erőt használ.

A magasrendű személyiség sohasem rohan olyan vadul, mint az.

A harmadik vonal jelentése:

A harmadik vonal a közép felé már hasznot szerzett (?) ezen a helyen túl sok jangot hordoz. Nagyképűvé válhat, és vadul rohan. A nagy erő pozíciójában az alsóbbrendű emberek terrorizálhatnak és megalázhatnak másokat. Zhou herceg figyelmezetet, hogy ez olyan, mint amikor a kos a kerítésnek rohan, és beleakad a szarva. A magasabbrendű személyiség sohasem rohan vadul.

Rúna:

Elhaz, A tett, amely szentté tesz

Ami átformálja a misztériumot

c

Védelem, Sás vagy Gyékény, Szarvas

Az érzelmek kontrollálása van napirenden.

Az átmenet idején , az élet alapból viszontagságos és önmagunk megváltoztatására sürget. Fontos, hogy se a magasrendűek, se az alacsonyabbrendűek ne omoljanak bele ájultan az érzelemeikbe. Új lehetőségek és kihívások ennek a rúnának a tipikus velejárói. Ezzel vétkek és nem szándékozott hatások is járhatnak. Elhaz a Szellemi Harcos tükreként szolgál, akinek a harca mindig önmagán belül dúl. A harcos védelme olyan, mint a jávorszarvas hajlott agancsa, vagy mint a sás figyelmeztető susogása, mivel mindkettő arra szolgál, hogy nyílt tér maradjon körülötted. Vedd tekintetbe gondosan, hogy az igaz tett és a korrekt magaviselet az egyetlen valódi védelem számodra. Ha szenvedésen éred magad, vizsgáld meg a fájdalmat, maradj meg benne. Ne próbáld elnyomni vagy elkendőzni, ne szökj meg az élet elől tagadva a történteket. Előre fogsz jutni, tudva, hogy ez a te védelmed.

Dreamspell Valum Votan,

I-Ching A. Huang

Runes R. Blum

Ha támogatni szeretnél, vagy kapcsolatot:

panafrika@gmail.com

Aaron Sky

Kin # 173

Skywalker Biosphere

South Africa

Cape Town

2007. június 14., csütörtök

Kin 12: Sárga Kristály Ember


A Kristály hold 16. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 12: Sárga Kristály Ember
Szentelődöm, hogy Hassak rá
Egyetemessé teszem a Bölcsességet
Lepecsételem a Szabad akarat folyamatát
Az Együttműködés kristály tónusával
Engem a Virágzás hatalma vezet.

Crystal Moon day 16
Year of the Red Magnetic Moonkin 12: Yellow Crystal Human
I Dedicate in order to Influence
Universalizing Wisdom
I seal the Process of Free Will
With the Crystal tone of Cooperation
I am guided by the power of Flowering

another date

2007. június 13., szerda

Kin 11: Kék Spektrális Majom

A Kristály hold 15. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 11: Kék Spektrális Majom
Eloldozom, hogy Játsszak
Elengedem az Illúziót,
Lepecsételem a Mágia folyamatát
A Felszabadítás spektrális tónusával
Engem Önmagam megkettőződött hatalma vezet.

Crystal Moon day 15
Year of the Red Magnetic Moonkin 11: Blue Spectral Monkey
I Dissolve in order to Play
Releasing Illusion
I seal the Process of Magic
With the Spectral tone of Liberation
I am guided by my own power doubled

another date

Kin: 11 Kék Spektrális Majom

A Gergely-naptár szerinti dátum: 2007. június 13.

13 hónapos holdnaptár szerinti dátum : 12. hold 15 Dali


A Vörös Mágneses Hold éve

Fehér Kutya Évszak

A Beavatás (Kezdet) Vörös Keleti Kastélya

12. hold (Az Együttműködés Kristály Nyúl holdja)

Vörös Sárkány hullámvarázs

15. nap Dali (Korona Csakra)


3. harmonikus: Kristály folyamat

Az együttműködés szabad akaratának szabályba foglalása


34. Codon Cím: Ima

32 Rúna Cím: A Kozmikus Rend által informált Elme


34. Da Zhuang . A Nagy Erő


Elhatározás (Teljes hexagram):


Megalapozni az újat.

Páratlan nagy szerencse.

Előnyös és egyenletes.(1) A kezdő kilenc (Első vonal)


A további a csőr megerősítése (toes.)

Előrehaladni: balszerencse.

Légy őszinte és igaz.


Nagy erő a csőrben.

Ez biztos veszteséghez vezet.


Az első vonal jelentése:


Ez a helyzet a továbbhaladás erős szándékával jár. Minthogy a legalsó vonal éppen a Nagy Erő kezdővonala, még nem elég erős, hogy az egész testet elvigye.


Rúna:

Eihwaz, A Világfa

amely átformálja a trónt

b


Védelem, Elhárító erő, Tiszafa


A próba után megalapoztuk a torlasz és az elkerülés elhárításának erejét.

Ugyanekkor kifejlesztjük önmagunkban az életünkben stresszhez vezető dolgokkal szembeni egy elhárítástó képességet. Ha akadály tűnik fel az ösvényeden, vedd tekintetbe, hogy a késedelem is jótékony lehet. Ne erőltesd nagyon buzgón az előrejutást, mert ez nem az a pillanat vagy helyzet, amelyben éreztetni tudod a befolyásodat.

Eihwaz tanácsa a nyugalom: semmi izgalom, tevékenység nem szükséges, nem kell vágyakozni egy megkívánt eredmény után.

Ez a rúna azokról a nehézségekről szól, emelyek egy új életforma kezdetén merülnek fel. Gyakran a várakozás időszakát jelenti be – egy esős tavaszt, az ágon érlelődő gyümölcs érdekében.

Eihwazt megkapva arra szólítanak minket, hogy a kellemetlenségen és kényelmetlenségen keresztül a növekedést támogatjuk. Ez lehet egy embertpróbáló időszak, de mindenképpen jelentőségteljes. Tedd hát rendbe a házadat, gondozd üzletedet, légy feddhetetlen és várakozz az Ég Akaratára.


Dreamspell Valum Votan,

I-Ching A. Huang

Runes R. Blum


Ha támogatni akarod a régi bölcsességet, vagy ha kapcsolódni szeretnél:

panafrika@gmail.com


Aaron Sky

Kin # 173

Skywalker Biosphere

South Africa

Cape Town


2007. június 11., hétfő

Kin 10: Fehér Planetáris Kutya


A Kristály Hold 14. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 10: Fehér Planetáris Kutya
Tökéletesítem, hogy Szeressem
Létrehozva a Hűséget
Lepecsételem a Szív folyamatát
A Megnyilvánítás bolygói tónusával
Engem a Végnélküliség hatalma vezet.

Crystal Moon day 14
Year of the Red Magnetic Moonkin 10: White Planetary Dog
I Perfect in order to Love
Producing Loyalty
I seal the Process of Heart
With the Planetary tone of Manifestation
I am guided by the power of Endlessness

another date

Kin 9: Vörös Nap Hold
A Kristály hold 13. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 9: Vörös Nap Hold
Lüktetek, hogy Megtisztítsam
Felismerve az Áramlatot
Lepecsételem az Egyetemes Víz folyamatát
A Szándék Nap tónusával
Engem az Életerő hatalma vezet.

Crystal Moon day 13
Year of the Red Magnetic Moonkin 9: Red Solar Moon
I Pulse in order to Purify
Realizing Flow
I seal the Process of Universal Water
With the Solar tone of Intention
I am guided by the power of Life Force

another date

32. kua: Heng . A hosszú kitartás

Elhatározás (teljes hexagram):

Hosszú kitartás.

Előnyös és egyenletes.

Nincs hiba.

Előnyös rendíthetetlennek és becsületesnek lenni.

Előnyös, ha van hova menni.


(6) A Felső Hat (Hatodik vonal)

Agitáció a hosszú kitartás mellet

Balszerencse.

Az agitáció a hosszú kitartás mellett a legfelső pozícióban

Attól kell tartani, hogy nincs érdem.

A legfelső vonal jelentése:

A mennydörgés attribútuma a mozgás. A legfelső vonal a mozgás legvégén van, meg kell állni. A továbi mozgást balszerencsét eredményez. "A Nap és a Hold az Ég Taojára támaszkodik, így lehet fényük hosszú, kitartó".“ A négy évszak változik és átalakul, így képesek a lényeket hosszan és kitartóan létrehozni.” A hosszú kitartás útja az, hogy megengedi, hogy a helyzet határozza meg a változást és az átalakulást.

Rúna:

Othala, az anya birodalma

újra megtisztítja a transzcendenciát

k

Elkülönülés, Magány, Örökség

Ez az ösvények elkülönülésének ideje. Le kell vetni a régi bőrt, az elavult kapcsolatokat el kell engedni. Amikor ezt a rúnát kapod, úgy tűnik, el kell engedned valamit. A Beavatás (kezdet) ciklusának részeként Othala a radikális szakítás rúnája.

Most az alávetés a megfelelő tett, és valószínűleg, a visszavonulás, – tudni kell, hogy hogyan és mikor kell visszavonulni, és birtokolni is kell az akaraterőt a kivitelezéshez. ,

A valódi birtok is Othalával kapcsolatos, mivel ez a megszerzés és a haszon rúnája. Bár a haszon, amit szerzel, az örökség esetleg valami olyanból származik, amit fel kell adnod. Ez különösen muszáj, amikor arra kapsz felhívást, hogy fel kell adnod a viselkedésed egynémely nézetét, ami pedig kulturális örökséged része. Ezért közelebbről meg kell vizsgálnod, hogy egészen mostanáig mire voltál olyan büszke, mint elsőszülötti jogodra. Talán ez a társadalmi helyzetedhez kapcsolódik, a munkához, amit végzel, vagy akár a saját természetedre vonatkozó hitedhez. AZ elkülönülés arra hív, hogy szabad legyél, és az legyél, aki igazán vagy.

Dreamspell Valum Votan,

I-Ching A. Huang

Runes R. Blum


panafrika@gmail.com

Aaron Sky

Kin # 173

Skywalker Biosphere

South Africa

Cape Town


2007. június 10., vasárnap

Kin 8: Sárga Galaktikus Csillag


A Kristály hold 12. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 8: Sárga Galaktikus Csillag
Harmonizálom, hogy Megszépítsem,
Megformálva a Művészetet
Lepecsételem az Elegancia raktárát
Az Oszthatatlanság galaktikus tónusával
Engem a Szabad akarat hatalma vezet.

Crystal Moon day 12
Year of the Red Magnetic Moonkin 8: Yellow Galactic Star
I Harmonize in order to Beautify
Modeling Art
I seal the Store of Elegance
With the Galactic tone of Integrity
I am guided by the power of Free Will

another date

2007. június 9., szombat

Kin 7: Kék Rezonáns Kéz

A Kristály hold 11. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 7: Kék Rezonáns Kéz
Kapcsolódom, hogy Tudjak
Inspirálva a Gyógyítást
Lepecsételem az Eredmény raktárát
Az Összhang rezonáns tónusával
Engem Önmagam létrehozásának hatalma vezet.

Crystal Moon day 11
Year of the Red Magnetic Moonkin 7: Blue Resonant Hand
I Channel in order to Know
Inspiring Healing
I seal the Store of Accomplishment
With the Resonant tone of Attunement
I am guided by the power of Self-generation

another date

Aaron Skywalker hírlvelének további részei a Kék Rezonáns kézre vonatkozóan:

Gergely naptár szerinti dátum: 2007. június 9.

13 hóbapos holdnaptár szerinti dátum: 12. hold 11. Kali

A Vörös Mágneses Hold éve

Fehér Kutya Évszak

A Kezdet (Beavatás) Vörös Keleti Kastélya

12. hold (Az Együttműködés Kristály Nyúl holdja)

Vörös Sárkány Hullámvarázs

11. nap Kali (Szakrális Csakra)

2harmonikus: galaktikus raktár

Figyelj az eleganciára és az oszthatatlanságra

Kin: 7 Kék Rezonáns KézCodon cím 32: Az elme (értelem) elszenvedése

32 rúna cím: A kettős rend meghatározza a tér elmozdulását

32. Heng . A hosszú kitartás

Elhatározás (teljes hexagram):

Hosszú kitartás.

Előnyös és egyenletes.

Nincs hiba.

Előnyös rendíthetetlennek és becsületesnek lenni.

Előnyös, ha van hova menni.


A Negyedik Kilences (Negyedik Vonal)

Mező.

Nincsenek madarak.

Régóta távol maradva a neki megfelelő helyről,

Hogyan tud zsákmányt sezrezni?

A negyedik vonal jelentése:

A tömör vonal a negyedik helyen a felső kua alján a Mennydörgés. A mennydörgés attribútuma a tett. A mezőn való vadászatot használja analógiaként a szöveg. Valaki tovább akar menni innen. A negyedik vonal az alsó kua alsó vonalának felel meg, a Szélnek. A Szél a Ji Csingben a kakast is jelenti. Így a szöveg madarakat említ. Az egyenes vonal a negyedik helyen jang elem jin helyzetben. A hely nem a sajátja, így nem fog madarat. Konfucius tehát így szól: Sokáig távol maradva a neki való helyről, hogyan fog zsákmányt szerezni? Más szóval: semmi eredmény.

Ingwaz, a körbevett mag

ami megtisztítja a beavatást (kezdetet)

j

Termékenység, Új kezdetek, Ing - a hős isten

Ez a rúna a holddal rokon, a természetünk intuitív részével, amely sürget minket, hogy hozzunk létre rendet és haróniát a személyes kapcsolatainkban. Ingwaz Ingwaz a megosztás szükségességét testesíti meg, a vágyat, hogy kívánatosak legyünk, és hasonló dolgokat keressünk. A kezdetek beteljesülés az, amit Ingwaz igényel. Ennek a rúnának a megrajzolása egy örömteli születés, új élet, új ösvény idejét jelezheti. Ez egy nagy erejű rúna, ezt kapni azt jelenti, hogy megvan most az erőd, hogy végbe vidd a beteljesülést, a szándékodat, amelyből új kezdet származik. Mindenek felett a beteljesülés a döntő. Időszerű lehet befejezni egy munkát, ha ez agy van, tedd ezt most az első helyre. Talán egy nehéz mentális probléma tisztul ki és oldódik meg most. Ennek a rúnának a megjelenése azt jelzi, hogy saját születésedhez kell most termékennyé tenni a talajt. A születés időpontja mindig kritikus. A mozgás veszélyt kelhet, ugyanakkor az időszerű mozgás ki is vezet a veszélyből. Itt az idő bemenni a szülőszobába.

A Ciklikus Rúnák másika, Ingwaz az előkészületet tanácsolja. Összpontosítottnak és megalapozottnak lenni, szabaddá téve mgad az összes nem akart befolyástól és meglátva komikumot valóban előkészültél, hogy nyitott légy az ég akaratára és nyugodt biztonságban várd a születésedet.

Dreamspell Valum Votan,

I-Ching A. Huang

Runes R. Blum

panafrika@gmail.com

Aaron Sky

Kin # 173

Skywalker Biosphere

South Africa

Cape Town


2007. június 8., péntek

Felnőtt szavai a gyermekekhez…


A Pedagogia Sub Rosa Egyesület gondolatai


Felnőtt szavai a gyermekekhez…  1. 1Számomra úgy vagy jó, ahogy most éppen vagy.

  2. Nem szeretném elérni semmiféle módon, hogy megváltoztasslak,de ha szeretnél megváltozni együtt változom veled.

  3. Semmit sem tud helyetted megtenni valaki más, de nem vagy egyedül.

  4. Mindenkinek van valami dolga, amit nem tehet meg helyette senki sem és ha elmulasztja gyengébb a világ.

  5. A világ egy labirintus- vagyis útvesztő – de nem ellenség.

  6. Az eléd álló falakat emberek emelték és így emberek le is tudják bontani.

  7. Hiába van valami a fejedben, ha nincs a szívedben; hiába van a szívedben ha nem mozdul rá a kezed és mindezt a szavak teszik egésszé.

  8. A munka minden gyökere, a pénz gyümölcs, ami elgurulhat, de fa nélkül sosem létezhetett volna. Te vagy a kertész.

  9. Mikor gyermek voltam szerettem volna olyan erős lenni mint egy elnőtt, most szeretném ha meglátnád bennem, hogy TE vagyok.

Kin 6: Fehér Ritmikus Világ-Hídépítő


A Kristály hold 10. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 6: Fehér Ritmikus Világ-Hídépítő
Megszervezem, hogy Egyenlővé tegyem
Kiegyensúlyozva a lehetőséget
Lepecsételem a Halál raktárát
Az Egyenlőség ritmikus tónusával
Engem Önmagam megkettőződött hatalma vezet.

Crystal Moon day 10
Year of the Red Magnetic Moonkin 6: White Rhythmic World-Bridger
I Organize in order to Equalize
Balancing Opportunity
I seal the Store of Death
With the Rhythmic tone of Equality
I am guided by my own power doubled

another date

2007. június 7., csütörtök

Kin 5: Vörös Felhang Kígyó


A Kristály hold 9. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 5: Vörös Felhang Kígyó
Felhatalmazom, hogy Túléljem
Irányítva az Ösztönt
Lepecsételem az Életerő raktárát
A Sugárzás felhang tónusával
Engem a Tér hatalma vezet.

Crystal Moon day 9
Year of the Red Magnetic Moonkin 5: Red Overtone Serpent
I Empower in order to Survive
Commanding Instinct
I seal the Store of Life Force
With the Overtone tone of Radiance
I am guided by the power of Space

another date

A Gergely naptár szerinti dátum: 2007. június 7.

A 13 hónapos naptár szerinti dátum: 12. hold 9. napja Seli

A Vörös Mágneses Hold Éve

Fehér Kutya évszak

A Kezdet (Beavatás) Vörös Keleti Kastélya

12. Hold (Az együttműködés Kristály Nyúl holdja)

Vörös Sárkány hullámvarázs

9. nap Seli (Gyökér Csakra)

2. harmonikus : A galaktikus raktár

Figyelj az eleganciára és az oszthatlanságra

A Vörös Felhang Kígyó napja

Kin: 5


Codon cím 32: Az elme elszenvedése

32. rúna cím: A kettős rend megfogalmazza a Tér elmozdulását

32. Heng . Hosszú Tartósság

Elhatározás (Teljes hexagram):

Hosszú Tartósság.

Előnyös és egyenletes.

Nincs szabálytalanság.

Előnyös rendíthetetlennek és becsületesnek lenni.

Előnyös, ha van hova menni.


(2) A Második Kilences (Második vonal)

A megbánás elenyészik.

A megbánás elenyészik a második kilencessel,

Kitart a középső helyen

A második vonal jelentése:

Az egyenes vonal a második helyen egy jang elem jin helyzetben. A helyzet nem megfelelő. Ez a vonal az alsó kua középső helyén van, és ez jin elemnek felel meg az ötödik helyen. Sajnos, két jang vonal helyezkedik el közöttük. Egyiküket ezen a helyen nem mozdulhat el zökkenőmentesen . Ismerve a helyzetet, az ember a középúton marad és ésszerűen cselekszik. Így eltűnik a megbánás. Ez a vonal azt jelzi, hogy azok, akik a középúton járnak, szilárdan meg tudnak állni és képesek elérni végső céljukat. Nincs ok a megbánásra.

Mannaz, az Egész Ember

amely megfinomítja a megnyilvánulást

C

Az én

A kiindulópont az én. Esszenciája a víz.

Csak a tisztaság, a hajlam a változásra a célravezető most.

Alapvető a saját magadhoz (énedhez) való korrekt viszony, ebből

ered minden lehetséges jó viszony másokkal és az Istenivel.

Maradj szerény - ez az orákulum tanácsa.

Tekintet nélkül arra, hogy mekkora az érdemed, légy alkalmazkodó,

odaadó és egyszerű, hogy később meglegyen az életed helyes iránya.

Légy a világban, de ne legyél a világé. És mégse lgy zárkózott, And yet do not be

closed, korlátolt vagy ítélkező, inkább maradj befogadó az isteniből származó impulzusok számára kívül és . Igyekezz nem hétköznapi módon élni a hétköznapi életet. Figyelj mindig, hogy mi keletkezik és múlik el, és összpontosíts arra, ami megmarad. Nem csekélység, ami megmarad neked. Most nem az eredmények összeszámolásának és a teljesítményre való összpontosításnak az ideje van. Ehelyett légy elégedj meg azzal, hogy teszel a célodért. A következő mondat volt a Delphi templon kapujára írva.
Az első tanács: Ismerd meg önmagad.

Dreamspell Valum Votan,

I-Ching A. Huang

Runes R. Blum

Ha támogatni szeretnéd az ősi bölcsességet, vagy ha részt szeretnél venni:

panafrika@gmail.com

Aaron Sky

Kin # 173

Skywalker Biosphere


2007. június 6., szerda

Kin 4: Sárga Önlétező Mag


A Kristály hold 8. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 4: Sárga Önlétező Mag
Megfogalmazom, hogy Célba vegyem
Megmérve az Éberséget
Lepecsételem a Virágzás bejáratát
A Forma önlétező tónusával
Engem az Egyetemes Tűz hatalma vezet.

Crystal Moon day 8
Year of the Red Magnetic Moon
kin 4: Yellow Self-Existing Seed
I Define in order to Target
Measuring Awareness
I seal the Input of Flowering
With the Self-Existing tone of Form
I am guided by the power of Universal Fire

2007. június 5., kedd

Kin 3: Kék Elektromos Éjszaka


A Kristály hold 7. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 3: Kék Elektromos Éjszaka
Aktiválom, hogy Álmodjak
Megkötöm az Intuíciót
Lepecsételem a Bőség bejáratát
A Szolgálat elektromos tónusával
Engem az Eredmény hatalma vezet.
Crystal Moon day 7
Year of the Red Magnetic Moon
kin 3: Blue Electric Night
I Activate in order to Dream
Bonding Intuition
I seal the Input of Abundance
With the Electric tone of Service
I am guided by the power of Accomplishment

Kin 23: Kék Planetáris Éjszaka

A Kristály Hold 27. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 23: Kék Planetáris Éjszaka
Tökéletessé teszem, hogy Álmodjak
Létrehozva az Intuíciót
Lepecsételem a Bőség bejáratát
A Megnyilvánítás bolygói tónusával
Engem a varázslat hatalma vezet.

Crystal Moon day 27
Year of the Red Magnetic Moonkin 23: Blue Planetary Night
I Perfect in order to Dream
Producing Intuition
I seal the Input of Abundance
With the Planetary tone of Manifestation
I am guided by the power of Magic

another date

2007. június 3., vasárnap

Kin 2: Fehér Hold Szél


A Kristály hold 6. napja

A Vörös Mágneses Hold évében

Kin 2: Fehér Hold Szél

Sarkítom, hogy Kommunikáljak

Megszilárdítva a Lélegzetet

Lepecsételem a Szellem bejáratát

A Kihívás mágneses tónusával

Engem az Időtlenség hatalma vezet.

Crystal Moon day 6Year of the Red Magnetic Moon kin 2: White Lunar Wind I Polarize in order to Communicate Stabilizing Breath I seal the Input of Spirit With the Lunar tone of Challenge I am guided by the power of Timelessness another date

Kin 1: Vörös Mágneses Sárkány


A Kristály hold 5. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Kin 1: Vörös Mágneses Sárkány
Egyesítem, hogy Tápláljak
Vonzva a Létet
Lepecsételem a Születés bejáratát
A Cél mágneses tónusával
Engem Önmagam megkettőződött hatalma vezet.

Crystal Moon day 5
Year of the Red Magnetic Moonkin 1: Red Magnetic Dragon
I Unify in order to Nurture
Attracting Being
I seal the Input of Birth
With the Magnetic tone of Purpose
I am guided by my own power doubled

another date
50. Ding . Az új döntés megalapozása (teljes Hexagram)

Az Új meglapozása.
Páratlan szerencse.
Kedvező és sima.


(5) Ötödik Hat (Ötödik vonal)

Áldozati edény,
Sárga fülek, arany fogantyú.
Előnyös a rendíthetetlenség és a becsületesség.

Áldozati edény, sárga fülekkel.
Erő és szilárdság van a középpontban.

Az ötödik vonal jelentése:

A tört vonal az ötödik helyen az áldozati edény két fülét jelképezi. Egy fogantyú csatlakozik a fülekhez, az edény szállításához. Az ötödik vonal a felső kua, Li közepén helyezkedik el. Li a sárga ragyogás. Amikor az ötödik vonal jinről jangra változik, a felső kua is átváltozik Liről Qianra. Qian aranyszínű. Így hát, a Yao szöveg szerint: sárga fülek arany fogantyúval. Az ötödik vonal a kua ura. Gondjába veszi a szertartást és egyúttal kitünteti és segíti a nagy erkölcsi erővel és képességekkel rendelkező személyiséget. "Helyesbíti a pozíciót és betölti az ég akaratát" amint Konfuciusz kommentárja szól a jelképről. Mindazonáltal ez egy jin elem egy jang helyen. Támogatásra szorul. Szerencsére, egy jang elemnek a második helyen. Így Konfucius Kommentárja a Yao szövegéről így szól: "Egy szilárd szubsztanica a középpontban". Ez a vonal azt jelenti számunkra, hogy Wen(?) király bölcs és erényes személyek támogatását szerezte meg. A helyzet javul, de még mindig bölcs dolog rendíthetetlennek és becsüteletesnek maradni.Raidho, a Napgyűrű
amely bevezeti a Téridőt

D

Utazás, Kommunikáció, Egység és Újraegyesülés

Ez a Rúna a kommunikációval kapcsolatos,
összhangban valamivel, aminek két oldala van,
két elemmel és a végső egyesüléssel, mely elérkezik
az utazás végén, amikor az, ami fent van és ami
lent van, egyesül és egy értelmet nyer. A belső érték felemelkedik ide,
és ebben az időben, amelyben egyáltalán nem szándékozol
teljesen a saját erődre támaszkodni.
Ehelyett kérdezd meg, mi képezi a helyes cselekvést.
Kérdezz az imán, vagy a meditáción keresztül, a Szemtanú Énen, a Belső Vezetőn át. A Ciklikus Rúnák egy másika, Raidho az Öröm Rúnáját hordozza belsejében, mostanra látszik a vég. Többé már nem hordozod annak a terhét, amit magad mögött hagytál. Fölötted az ég és
alattad a Föld, amelyet önmagadban egyesítesz
támogat téged az utadon. A lélek útjának egy egyszerű imája: Legyen meg a te akaratod. A Szándéknak ez az imája alkalmas minden esetben és kiváltképpen helyénvaló a gyógyítás bevezetéseként.

Dreamspell: Valum Votan,
Ji-Csing: A. Huang
Rúnák: R. Blum

Ha szeretnél hozzájárulni az ősi bölcsességhez, vagy kapcsolódni szeretnél:
panafrika@gmail.com

Aaron Sky
Kin # 173
Skywalker Biosphere
South Africa
Cape Town