Családállítás & Személyiségintegrációs tréning

Személyiségintegrációs tréning, azaz, személyiségintegrációs családállítás: Emeljük ki és viseljük ékszerként az ékkövet ahelyett, hogy a hátunkon cipeljük a bányát...

Alkotás: tűzzománcok, grafikák, festett kövek, falevelek, fotók, cserépjátékok, írások és más munkák.

Szövegek: a belső kapu napi használata az alkotásban, az életben, a munkában és a közösségben.

Email: szemelyisegintegracios.allitas@gmail.com
Telefon: 0670 590 6972

2007. június 30., szombat

Kin 26, 27, 28 (Vidó Katitól)

Kin 26, a fehér kozmikus világáthidaló zárja a második hullámot, a varázslóét. Már maga a 26-os szám a Tzolkin egy fraktáljának tekinthető. A TIZENHÁRMAS-sal, a kozmikus erővel fejeződik be minden hullámperiódus. Itt CIMI, a fehér világáthidaló áll ezen a helyen. A hullám negyedik fehér pecsétjeként a varázsló hullám szellemi teremtő elvének spirálformájú körforgását zárja le. Itt kerül az elengedés szükségszerűsége az előtérbe. Semmi maradandó nincs a térben és időben rögzítve, minden átmeneti.

A TIZENHÁRMAS-ban található meg a hullám esszenciája. CIMI arra kér, hogy engedj el mindent, amit a térben és időben itt fontosnak és elkerülhetetlennek tartasz. Továbblépni a következőhöz, mondja a teremtés szelleme; merevség nélkül. Indítsd meg a felszabadítás folyamatát tudatosan és lásd meg, hogy minden hasznavehetetlen minta egyszerűen eltűnik. Tanulj meg, az IDŐ folyamában áramlani, mert így maradhatsz mindig nyitott és szabad az új előtt, mely továbbvisz; merevségre csak az anyag hajlamos.

A varázsló hullámban születettek számára a szellem mozgékonysága mutatkozik meg az élet kerettémájaként. Célirányosan bújik elő a TIZES helyen AKBAL, a kék éjszaka a galaxis határtalan bőségéből. A TIZENKETTES helyen CHICCHAN-nal, a vörös kígyóval lép minden az élet színterére és jut kifejeződésre. A TIZENHÁRMAS helyen CIMI-vel, a fehér világáthidalóval az egész szellemi program újból a felszabadításra mutat rá, hogy új hely keletkezzen.

Kin 27, a kék magnetikus kéz indítja el a 20-as modul harmadik ciklusát. Az első két hullám után, melyek az anyagi és a szellemi alapelveket indították el, a MANIK-kal, a kék kézzel egy magasabb operatív energiamező indul el. A 20-as kozmológiai sorrendben 7-es pecsétként MANIK mindig a forrással való kapcsolatot szilárdítja meg. A sárkány hullámban elindított anyagi elvet teszi a „megvalósíthatóság” próbájára a kéz hullám. „Isten keze” lép konkrét megvalósító erőként előtérbe.

A kéz hullámmal inkarnációs viszonyban állók felé jelentős autoritások áramlanak. Az egó az isteni akaratnak megfelelően nyilatkozhat meg. Aktiváld magadban azt a motivációt, hogy „homo faber”-ré (nagy kézügyességgel megáldott személlyé) válj, aki kitartó erőfeszítéssel a beteljesülésre törekszik. Egy további szempont a gyógyulás témája: defekteket kijavítani és gyógyítani, mégpedig tudatosan! Az itt érintettek számára ez azt jelenti, hogy „van mit tenni.” És méghozzá nem is kevés. Ez a megbízatás individuális fejlődési fokhoz mérten mutatkozik meg.

Kin 28, a sárga lunáris csillag már csak a száma miatt is igen érdekes. A 28-as szám a második teljes szám és a 28-as a planetáris időszám: a 28 napos ritmus egysége. LAMAT, a sárga csillag foglalja el a lunáris pozíciót. Csillagerők vannak ezen a platformon jelen, melyen MANIK az operatív, beteljesítő és gyógyító programját is kiterjeszti. Itt nyílnak meg a csillagerők közvetlenül az energiamezőbe – belsőleg és külsőleg is!

Mivel a lunáris erő a bolygónkon a legerősebben érezhető – a lunáris Földön élünk – ez azt jelenti, hogy a hullám 2. lépcsőjének erőmezeje sohasem kerülhető ki. Gyakran diszharmonikus helyzetekből tanulunk meg olyan leckéket, melyeket erre az életre választottunk ki. Az ítélő/értékelő álláspontunkat fel kell adni, és fel kell ismernünk, hogy a poláris, egymással szemben álló álláspontok valójában egy kooperatív egységet alkotnak. A mostani feladatunk, hogy visszataláljunk a harmóniához, és hogy a sarkpontokat egyesítsük!

Nincsenek megjegyzések: