Családállítás & Személyiségintegrációs tréning

Személyiségintegrációs tréning, azaz, személyiségintegrációs családállítás: Emeljük ki és viseljük ékszerként az ékkövet ahelyett, hogy a hátunkon cipeljük a bányát...

Alkotás: tűzzománcok, grafikák, festett kövek, falevelek, fotók, cserépjátékok, írások és más munkák.

Szövegek: a belső kapu napi használata az alkotásban, az életben, a munkában és a közösségben.

Email: szemelyisegintegracios.allitas@gmail.com
Telefon: 0670 590 6972

2006. december 31., vasárnap

kin 107: Kék Elektromos Kéz

A Ritmikus Hold 19. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 107: Kék Elektromos Kéz
Aktiválom, hogy tudjak
Megkötöm a gyógyítást
Lepecsételem a Beteljesülés raktárát
A Szolgálat elektromos tónusával
Engem a Mágia hatalma vezet.
Galaktikus aktiváló kapu vagyok, lépj be rajtam.

Rhythmic Moon day 19 Year of the Red Magnetic Moon kin 107: Blue Electric Hand I Activate in order to Know Bonding Healing I seal the Store of Accomplishment With the Electric tone of Service I am guided by the power of Magic I am a galactic activation portal enter me.another date

2006. december 30., szombat

Naprendszer a képzőművészetben

Csillagok, naprendszer és a bolygók ábrázolása a képzőművészetekben című oldalon

néhány bolygóképem látható - igen jó társaságban:)

(Egyébként további kozmikus- és bolygóképeim a honlapomon találhatók: www.bottyankatalin.cjb.hu)

A furcsa csak az, hogy tévedésből szegedinek titulálnak a szerzők, (akiknek a címét nem látom sehol, így nem tudok írni nekik, hogy pontosítsanak) ami kb 250 km tévedés. Nem lényeges annyira, mert tanul egy közeli rokonom Szegeden, de nem tudom, honnan az elgondolás.kin 106: Fehér Hold Világ-HídépítőA Ritmikus Hold 18. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 106: Fehér Hold Világ-Hídépítő
Sarkítom, hogy egyenlővé tegyem
Megszilárdítom a lehetőséget
Lepecsételem a Halál raktárát
A kihívás Hold tónusával
Engem a Végnélküliség hatalma vezet
Galaktikus aktiváló kapu vagyok, lépj be rajtam.

Rhythmic Moon day 18
Year of the Red Magnetic Moonkin 106: White Lunar World-Bridger
I Polarize in order to Equalize
Stabilizing Opportunity
I seal the Store of Death
With the Lunar tone of Challenge
I am guided by the power of Endlessness
I am a galactic activation portal enter me.

another date

2006. december 29., péntek

kin 105: Vörös Mágneses KígyóA Ritmikus Hold 17. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 105: Vörös Mágneses Kígyó
Egyesítem, hogy túléljem
Vonzom az ösztönt
Lepecsételem az Életerő raktárát
A Cél mágneses tónusával
Engem önmagam megkettőződött hatalma vezet.

Rhythmic Moon day 17
Year of the Red Magnetic Moonkin 105: Red Magnetic Serpent
I Unify in order to Survive
Attracting Instinct
I seal the Store of Life Force
With the Magnetic tone of Purpose
I am guided by my own power doubled

another date

2006. december 28., csütörtök

kin 104: Sárga Kozmikus magA Ritmikus Hold 16. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 104: Sárga Kozmikus mag
Elszenvedem, hogy célba érjek
Átszellemítem a tudomást
Lepecsételem a virágzás bejáratát
A Jelenlét kozmikus tónusával
Engem az elegancia hatalma vezet.

Rhythmic Moon day 16
Year of the Red Magnetic Moonkin 104: Yellow Cosmic Seed
I Endure in order to Target
Transcending Awareness
I seal the Input of Flowering
With the Cosmic tone of Presence
I am guided by the power of Elegance

another date

2006. december 27., szerda

Naprendszer és Mitikus állatok

Megjelent a neten egy nagyon jó összefoglaló a Naprendszerről. Letölthető pdf formátumban itt. Külön büszke vagyok rá, hogy a 81. oldalon, "A csillagok, a naprendszer, a bolygók ábrázolása a képzőm vészetekben" című fejezetben engem, illetve a "Nap kertje" bolygóit is megemlítik, és idézik a honlapomat is, ahol további kozmikus- és bolygóképek is találhatók...

Még egy cikket tudok ajánlani sok szeretettel mindenkinek, ami részben recenzió, részben idézet:
"
Temesvári Gabilla korábbi – elsősorban természetgyógyászattal foglalkozó – könyveinek megjelenése után egy új, szintén sokak érdeklődésére számot tartó területre vezeti olvasóit. A Mitikus Állatok című könyvét nemcsak az állatbarátok, hanem azok is élvezettel olvashatják, akik az állatokkal kapcsolatos mitológiai, asztrológiai, történelmi, heraldikai, sőt, irodalmi vonatkozásokra is kíváncsiak.
A szerző rendkívül alapos anyaggyűjtésre támaszkodva rengeteg ilyen adatot közöl, ezért munkájának akár a lexikonok mellett is helye lehet bárki könyvtárában. A könyv mégsem száraz adathalmaz, egyrészt azért, mert mitikus vonatkozásokat csak az egyes állatfajok - madarak, hüllők, kétéltűek, halak, emlősök, és rovarok – r
övid állattani ismertetése után tárgyalja.
Másrészt a mitikus részt is átszövi a mese, a mítosz, a történelem, és az általános műveltséget széles körben bővítő számtalan ismeret leírása."
A Mitikus állatok valójában egy háromszázvalahány oldalas könyv, benne az általános részek után - ami a fenti linken olvasható - hetvenkét állatot taglal. Tartozik hozzá egy 72 lapos állatos kártyacsomag, amellyel játszani is lehet, például segítő állatszellemet választani, vagy gyerekeknek állatfelismerő rendszerező, vagy korának megfelelő játékot jelent.
Örömteli meglepetéssel vettem észre, hogy Temesvári Gabilla egy régebbi rajzomat is elemzi röviden. Sajnos, a cikkben tévedésből nem az szerepel, hanem a perzsa világkört ismétli, de emailben megírta, hogy melyik (Bíró Lajos Magyar Édenének belső borítóján szerepel), úgyhogy a képet az elemzéssel együtt ide teszem:
"Állatok jelképezik a különböző elképzelésekben a világ szintjeit. Az alvilágot rendszerint sárkány, vagy kígyó, az égi világot valamilyen madár, általában sas, vagy sólyom képviseli, a kettőt összeköti a világfa, mely a földből az égig ér, a mesebeli égigérő fa. Ezt vagy állat helyettesíti, pl. szarvas, vagy az állatok laknak a fa ágai között. Előbbi esetben az állatős az embereket jelenti, és a szarvas képviseli az összekötő kapcsot Ég és Föld között, Alvilág és Felső világ között.

Alább egy példa a hunok világfájáról. A csúcson az Egek Ura, akit Sólyom jelképez. A világfa bal oldali ágai fentről lefelé haladva: a legfelső ágon a Hold birodalma található, itt laknak a Holdat jelképező mitikus táltosállatok. A Holdat jelképező Ősanya, a Boldogasszony. A felső ágakon a meghalt emberek lelkei és a megszületendő emberek lelkei madár formában éltek.

11. ábra: Világmodell, Bottyán Katalin rajza.
A világfa földi részén helyezkedett el a föld élővilága, az emberek, az állatok, a madarak, a növények." - eddig a rám, illetve a rajzra vontakozó részlet. Érdemes az egészet elolvasni!

Kiegészítésül ide illesztem azt a pár soros megjegyzést, amit én annak idején a kép hátuljára írtam:

kin 103: Kék Kristály Éjszaka


A Ritmikus Hold 15. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 103: Kék Kristály Éjszaka
Szentelődöm, hogy álmodjak
Egyetemessé teszem a megérzést
Lepecsételem a Bőség bejáratát
Az együttműködés Kristály tónusával
Engem a Látomás hatalma vezet.

Rhythmic Moon day 15
Year of the Red Magnetic Moonkin 103: Blue Crystal Night
I Dedicate in order to Dream
Universalizing Intuition
I seal the Input of Abundance
With the Crystal tone of Cooperation
I am guided by the power of Vision

another date

2006. december 26., kedd

kin 102: Fehér Spektrális SzélA Ritmikus Hold 14. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 102: Fehér Spektrális Szél
Feloldódom, hogy beszélgessünk
Felszabadítom a lélegzetet
Lepecsételem a Szellem bejáratát
A Felszabadítás spektrális tónusával
engem önmagam megkettőződött hatalma vezet.

Rhythmic Moon day 14
Year of the Red Magnetic Moonkin 102: White Spectral Wind
I Dissolve in order to Communicate
Releasing Breath
I seal the Input of Spirit
With the Spectral tone of Liberation
I am guided by my own power doubled

another date

2006. december 24., vasárnap

kin 101: Vörös Planetáris SárkányA Ritmikus Hold 13. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 101: Vörös Planetáris Sárkány
Tökéletessé teszem, hogy tápláljak
Létrehozom a létezést
Lepecsételem a születés bejáratát
A Megnyilvánítás planetáris tónusával
Engem az Egyetemes Víz hatalma vezet.

Rhythmic Moon day 13
Year of the Red Magnetic Moonkin 101: Red Planetary Dragon
I Perfect in order to Nurture
Producing Being
I seal the Input of Birth
With the Planetary tone of Manifestation
I am guided by the power of Universal Water

another date

kin 100: Sárga Nap NapA Ritmikus Hold 12. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 100: Sárga Nap Nap
Lüktetek, hogy megvilágítsam
Felismerem az Életet
Lepecsételem az Egyetemes Tűz mintázatát
A Szándék mágenses tónusával
Engem az Intelligencia hatalma vezet.

Rhythmic Moon day 12
Year of the Red Magnetic Moonkin 100: Yellow Solar Sun
I Pulse in order to Enlighten
Realizing Life
I seal the Matrix of Universal Fire
With the Solar tone of Intention
I am guided by the power of Intelligence

another date

2006. december 23., szombat

kin 99: Kék Galaktikus ViharA Ritmikus Hold 11. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 99: Kék Galaktikus Vihar
Összehangolom, hogy katalizáljam
Megmintázom az energiát
Lepecsételem önmagam létrehozásának mintázatát
Az oszthatatlanság Galaktikus tónusával
Engem a Bőség hatalma vezet.

Rhythmic Moon day 11
Year of the Red Magnetic Moonkin 99: Blue Galactic Storm
I Harmonize in order to Catalyse
Modeling Energy
I seal the Matrix of Self-generation
With the Galactic tone of Integrity
I am guided by the power of Abundance

another date

2006. december 22., péntek

kin 98: Fehér Rezonáns TükörRitmikus Hold 10. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 98: Fehér Rezonáns Tükör
Összekapcsolom, hogy tükröződjek
Inspirálom a rendet
Lepecsételem a végnélküliség mintázatát
Az Összhang rezonáns tónusával
Engem a Szív hatalma vezet.

Rhythmic Moon day 10
Year of the Red Magnetic Moonkin 98: White Resonant Mirror
I Channel in order to Reflect
Inspiring Order
I seal the Matrix of Endlessness
With the Resonant tone of Attunement
I am guided by the power of Heart

another date

2006. december 21., csütörtök

Vörös Ritmikus FöldA Ritmikus Hold 9. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 97: Vörös Ritmikus Föld
Megszervezem, hogy kifejlesszem
Kiegyensúlyozom a szinkronicitást
Lepecsételem az irányulás mintázatát
Az egyenlőség ritmikus tónusával
Engem önmagam megkettőzött haatalma vezet.

Rhythmic Moon day 9

Year of the Red Magnetic Moonkin 97: Red Rhythmic Earth
I Organize in order to Evolve
Balancing Synchronicity
I seal the Matrix of Navigation
With the Rhythmic tone of Equality
I am guided by my own power doubled

another date

2006. december 20., szerda

Sárga Felhang HarcosA Ritmikus Hold 8. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 96: Sárga Felhang Harcos
Felhatalmazom, hogy kérdezhessek
Irányítom a félelemnélküliséget
Lepecsételem az Intelligencia kijáratát
A sugárzás felhang tónusával
Engem a virágzás hatalma vezet.
Galaktikus aktiváló kapu vagyok, lépj be rajtam.

Rhythmic Moon day 8
Year of the Red Magnetic Moonkin 96: Yellow Overtone Warrior
I Empower in order to Question
Commanding Fearlessness
I seal the Output of Intelligence
With the Overtone tone of Radiance
I am guided by the power of Flowering
I am a galactic activation portal enter me.

another date

2006. december 19., kedd

Kék Önlétező SasA Ritmikus Hold 7. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 95: Kék Önlétező Sas
Megfogalmazom, hogy alkothassak
Megmérem az elmét
Lepecsételem a látomás kijáratát
A Forma önlétező tónusával
Engem a varázslat hatalma vezet.
Poláris kin vagyok, a kék galaktikus spektrumot alakítom.
Rhythmic Moon day 7
Year of the Red Magnetic Moonkin 95: Blue Self-Existing Eagle
I Define in order to Create
Measuring Mind
I seal the Output of Vision
With the Self-Existing tone of Form
I am guided by the power of Magic
I am a polar kin I convert the Blue galactic spectrum.
another date

2006. december 18., hétfő

Fehér Elektromos VarázslóA Ritmikus Hold 6. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 94: Fehér Elektromos Varázsló
Megindítom, hogy elbűvölhessem,
Megkötöm az elfogadást,
Lepecsételem az időtlenség kijáratát
A Szolgálat elektromos tónusával
Engem a Végnélküliség hatalma vezet.

Rhythmic Moon day 6
Year of the Red Magnetic Moonkin 94: White Electric Wizard
I Activate in order to Enchant
Bonding Receptivity
I seal the Output of Timelessness
With the Electric tone of Service
I am guided by the power of Endlessness

another date

2006. december 17., vasárnap

Vörös Hold Űrutazó


A Ritmikus Hold 5.
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 93: Vörös Hold Űrutazó
Megosztom, hogy feltárjam
Megszilárdítom az éberség teljességét
Lepecsételem az Űr kijáratát
A kihívás Hold-tónusával
Engem az életerő hatalma vezet.
Galaktikus aktiváló kapu vagyok, lépj be rajtam.

Rhythmic Moon day 5
Year of the Red Magnetic Moonkin 93: Red Lunar Skywalker
I Polarize in order to Explore
Stabilizing Wakefullness
I seal the Output of Space
With the Lunar tone of Challenge
I am guided by the power of Life Force
I am a galactic activation portal enter me.

2006. december 16., szombatSárga Mágneses Ember

A Ritmikus Hold 4. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
Egyesítem, hogy befolyásoljam
Vonzom a Bölcsességet
Lepecsételem a Szabad Akarat folyamatát
A Cél mágneses tónusával
Engem önmagam megkettőződött hatalma vezet.

Rhythmic Moon day 4
Year of the Red Magnetic Moonkin 92: Yellow Magnetic Human
I Unify in order to Influence
Attracting Wisdom
I seal the Process of Free Will
With the Magnetic tone of Purpose
I am guided by my own power doubled

another date

2006. december 15., péntek

Kék Kozmikus Majom
A Ritmikus Hold 3. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 91: Kék Kozmikus Majom
Elszenvedem, hogy játszhassak
Ászellemítem a Látszatot
Lepecsételem a Mágia folyamát
A Jelenlét kozmikus tónusával
Engem a látomás hatalma vezet.

Rhythmic Moon day 3
Year of the Red Magnetic Moonkin 91: Blue Cosmic Monkey
I Endure in order to Play
Transcending Illusion
I seal the Process of Magic
With the Cosmic tone of Presence
I am guided by the power of Vision

another date

2006. december 14., csütörtök

Adventi kiállítás és vásárA Derecskei Kézműveskör alapító tagjaként 10 éve veszek részt az adventi kézműveskiállításon, jóllehet az útjaink, úgy tűnik, eléggé széttartóak. A Kézműveskör erősen a népművészet, népi iparművészet irányába fejlődött, én meg maradtam a magam útján. De hát, három grafikával meg pár kis zománccal azért csak megjelentem megint... többek között a "Jósnő" című képemmel is.

Fehér Kristály KutyaA Ritmikus Hold 2. napja
A Vörös Mágneses Hold évében

kin 90: Fehér Kristály Kutya
Szentelődöm, hogy szerethessek
Egyetemesség teszem a hűséget
Lepcsételem a Szív folyamát
Az Együttműködés Kristály tónusával
Engem a Szellem hatalma vezet.

Rhythmic Moon day 2
Year of the Red Magnetic Moonkin 90: White Crystal Dog
I Dedicate in order to Love
Universalizing Loyalty
I seal the Process of Heart
With the Crystal tone of Cooperation
I am guided by the power of Spirit

2006. december 13., szerda

Vörös Spektrális Hold


A Ritmikus Hold első napja
A Vörös Mágneses Hold évében

Kin 89: Vörös Spektrális Hold
Eloldozom, hogy megtisztítsam
Felismerem az áramlatot
Lepecsételem az Egyetemes Víz folyamatát
A Felszabadítás Spektrális tónusával
Engem önmagam megkettőzött hatalma vezet.


kin 89: Red Spectral Moon
I Dissolve in order to Purify
Releasing Flow
I seal the Process of Universal Water
With the Spectral tone of Liberation
I am guided by my own power doubled
another date

2006. december 12., kedd

Sárga Bolygói Csillag

Overtone Moon day 28
Year of the Red Magnetic Moon
kin 88: Yellow Planetary Star
I Perfect in order to Beautify
Producing Art
I seal the Store of Elegance
With the Planetary tone of Manifestation
I am guided by the power of Intelligence
I am a galactic activation portal enter me.

Felhang Hold 28. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 88: Sárga Bolygó-Csillag
Tökéletessé teszem, hogy megszépítsem
Létrehozom a művészetet
Lepecsételem az elegancia raktárát
A megnyilatkozás bolygói tónusával
Engem az Intelligencia hatalma vezet
Galaktikus aktiváló kapu vagyok, lépj be rajtam

2006. december 11., hétfő

Blue Solar Hand

Overtone Moon day 27
Year of the Red Magnetic Moonkin 87: Blue Solar Hand
I Pulse in order to Know
Realizing Healing
I seal the Store of Accomplishment
With the Solar tone of Intention
I am guided by the power of Abundance

another date
Felhang Hold 27. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 87: Kék Nap Kéz
Lüktetek, hogy tudjak
Megvalósítom a gyógyítást,
Lepecsételem a Véghezvitel lerakatát
A Szándék Nap-tónusával
Engem a Bőség hatalma vezet.

2006. december 10., vasárnap

Fehér Galaktikus Világ-Hídépítő

Overtone Moon day 26
Year of the Red Magnetic Moonkin 86: White Galactic World-Bridger
I Harmonize in order to Equalize
Modeling Opportunity
I seal the Store of Death
With the Galactic tone of Integrity
I am guided by the power of Heart

another date
Felhang Hold 26. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 86: Fehér Galaktikus Világ-Hídépítő
Harmóniába hozom, hogy egyenlővé tehessem
Megformálom a lehetőséget
Lepecsételem a Halál lerakatát
Az oszthatatlanság Galaktikus tónusával
Engem a Szív hatalma vezet.

2006. december 9., szombat

Szkholion

Megjelent a Debreceni Egyetem Bölcsészkarának művészeti- és szakfolyóirata, a Szkholion, benne és a címlapon jó néhány képemmel. Fellelhető a tanszéki könyvtárakban, és érdemes megnézni a Szkholion honlapját is.

Vörös Rezonáns Kígyó

Overtone Moon day 25
Year of the Red Magnetic Moonkin 85: Red Resonant Serpent
I Channel in order to Survive
Inspiring Instinct
I seal the Store of Life Force
With the Resonant tone of Attunement
I am guided by the power of Navigation
I am a galactic activation portal enter me.

another date
Elterelem, hogy túléljem
Inspirálom az ösztönt
Lepecsételem az életerő lerakatát
Az összhang rezonáns tónusával
Engem az irányulás hatalma vezet
Galaktikus aktiváló kapu vagyok, lépj be rajtam.

2006. december 8., péntek

Sárga Ritmikus Mag

Overtone Moon day 24
Year of the Red Magnetic Moonkin 84: Yellow Rhythmic Seed
I Organize in order to Target
Balancing Awareness
I seal the Input of Flowering
With the Rhythmic tone of Equality
I am guided by my own power doubled

another date
Felhang Hold 24. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 84: Sárga Ritmikus Mag
Megszervezem, hogy tervbe vehessem
Kiegyensúlyozom az óvatosságot
Lepcseételem a virágzás bejáratát
Az egyenlőség ritmikus tónusával
Engem önmagam megkettőzött hatalma vezet.

2006. december 7., csütörtök

Kék Felhang Éjszakakin 83: Blue Overtone Night
I Empower in order to Dream
Commanding Intuition
I seal the Input of Abundance
With the Overtone tone of Radiance
I am guided by the power of Magic
another date

Felhang Hold 23. napja
A Vörös Mágneses Hold évében

Kin 83: Kék Felhang Éjszaka

Felhatalmazom, hogy álmodhassak

Irányítom az intuíciót

Lepecsételem a Bőség bejáratát

A sugárzás Felhang tónusával

Engem a Varázslat hatalma vezet.

2006. december 6., szerda

Fehér Önlétező Szél

Overtone Moon day 22
Year of the Red Magnetic Moon
kin 82: White Self-Existing Wind
I Define in order to Communicate
Measuring Breath
I seal the Input of Spirit
With the Self-Existing tone of Form
I am guided by the power of Endlessness
Felhang Hold 22. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 82: Fehér Önlétező Szél
Megfogalmazom, hogy beszélgethessünk,
Megmérem a lélegzetet
Lepecsételem a Szellem bejáratát
A Forma önlétező tónusával
Engem a végnélküliség hatalma vezet.

2006. december 5., kedd

Nap kertje kiállítás Hatvanban

e

Tegnap volt a Hatvany Lajos Múzeumban a kiállításmegnyitó: ennyi kedvességet, szeretetet és ilyen pozitív fogadtatást kívánok minden kiállító művésznek:) A kiállításmegnyitó képeit, Muzsik Hajnalka megnyitóját, és a kisebb koncerttel is felérő zenei összeállítást összekötő szöveget (azaz néhány kiválasztott mondatot Tolkien Szilmarilok című csodakönyvének elejéből) itt lehet olvasni.
A kiállítást nem csak a technika (színes tollrajzok színes papíron) fogta össze, hanem a tematika is. A fő falon viszonylag nagy méretű kozmogonikus képeimet helyeztük el: középen: Nincs üres tér, tőle balra: Eleuszisz és a Meghalés és feltámadás misztériumai, jobbra: Tér idő energia és Nap Hold Életfa. Ez az elrendezés a létezésnek a kifelé és befelé megnyilvánuló rendjét tükrözi: azaz bal felé a befelé történő teremtés, a misztériumok, jobbra pedig a kifelé, azaz a kozmosz. Mindezek a középső kép által megmutatkozó első emanációra, a sas által közvetített erőrendszerre fűződnek fel. Az Oltár két szárnyának folytatásában a Nap kertje bolygóképeit (jobbra) illetve a Manicheus gyöngyhimnusz-illusztárciókat helyzetük el (balra). A szemben lévő falon mindennek a változatos emberi- madárasszonyi tükröződése látható.
Overtone Moon day 21
Year of the Red Magnetic Moon
kin 81: Red Electric Dragon
I Activate in order to Nurture
Bonding Being I seal the Input of Birth
With the Electric tone of Service
I am guided by the power of Life Force
another date
Felhang Hold 21. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 81: Vörös Elektromos Sárkány
Megindítom, hogy táplákozzak
Megkötöm az energiát
Lepecsételem a születés bejáratát
A szolgálat elektromos tónusával
Engem az életerő hatalma vezet.

2006. december 4., hétfő

Sárga Hold-NapOvertone Moon day 20
Year of the Red Magnetic Moon
kin 80: Yellow Lunar Sun
I Polarize in order to Enlighten
Stabilizing Life
I seal the Matrix of Universal Fire
With the Lunar tone of Challenge
I am guided by the power of Free Will
another date
Felhang Hold 20. napja
A Vörös Mágneses Hold évében
kin 80: Sárga Hold Nap
Kettéosztom hogy megvilágítsam
Megszilárdítom az életet
Lepecsételem az Egyetemes Tűz mintázatát
A kihívás Hold-tónusával
Engem a szabad akarat hatalma vezet.