Családállítás & Személyiségintegrációs tréning

Személyiségintegrációs tréning, azaz, személyiségintegrációs családállítás: Emeljük ki és viseljük ékszerként az ékkövet ahelyett, hogy a hátunkon cipeljük a bányát...

Alkotás: tűzzománcok, grafikák, festett kövek, falevelek, fotók, cserépjátékok, írások és más munkák.

Szövegek: a belső kapu napi használata az alkotásban, az életben, a munkában és a közösségben.

Email: szemelyisegintegracios.allitas@gmail.com
Telefon: 0670 590 6972

2007. július 4., szerda

Kiállítás Újszentmargitán

Újszentmargitára, a Hajdú-Bihar megye nyugati szélén fekvő kistelepülésre Kecskemétről, a

Pedagogia Sub Rosa

egyesület által szervezett

jurtatáborból

érkeztünk.

(zárójelben: Hogy teljesen őszinte legyek, majdnem 4 órás autókázásba került ez, merthogy az internetes útvonaltervező után mentünk, plusz még el is tévedtünk:))

Éppen ezért azonnal otthonos érzésünk támadt, amikor a Művelődési Központba megérkezve az ottani Művészeti Iskola gyermekeinek alkotásait láthattuk meg elsőként.

A képen Kövesdi Marika, a Pedagogia Sub Rosa vezetője, Buda és jómagam visszük a fényt:)

Amikor megkaptam a meghívót, nagyon csodálkoztam, hogy miért este 9-re szól, de mindent megértettem, amikor megérkezve azonnal a kezünkbe adtak egy fáklyát...

Ugyanis a kiállítás megnyitója előtt részt vettünk a fáklyás felvonuláson, ami különösen Budának volt hatalmas élmény.

Sándorné Csuhai Edit megnyitója gondosan összeszedett, szívhez szóló volt, nagyon köszönöm!

A képen balra Szeifert Imre festőművész, jobbra Sándorné Csuhai Edit

Mindenki számára, aki nem lehetett ott, ide teszem fel a megnyitó szövegét:

EMBER MŰVÉSZ MŰVÉSZEMBER

Két művészember mutatkozik be ma este Újszentmargitán , akik emberként ugyanúgy az élet iskoláját járják, mint bármelyikünk, de művészként üzenetet közvetítenek számunkra lé

lektől lélekig.

Bottyán Katalin Derecskéről,

Szeifert Imre Balmazújvárosról hozta el képeit.

Két ember , két stílus, látszólag egészen más

a kettő, mégis ugyanaz a szándék.

Emberekről, érzésekről , világképekről szólnak a kép, a forma , a szín nyelvén .

Grafika, tűzzománc, olajfestmény alkotásaikon keresztül élik bele képeikbe üzenetüket.

Valaki azt mondta: a művész az az ember , aki nemcsak elvesz, hanem sokat vissza is ad Istennek. Észreveszi a teremtett világ rendjét, törvényszerűségeit, a tűnő szépséget . És mindezt hálatelt szívvel fogadja be és megmutatja másoknak is .

Itt a nagyteremben Bottyán Katalin alkotásait láthatjuk , fönn pedig Szeifert Imre képeit csodálhatjuk meg.

Nem tudom, hányan voltak a megnyitón, de a nagyterem tele volt. Köszönjük szépen az érdeklődést, és még egyszer bocsánatot kérek, hogy nem tudtam maradni, de a gyerek az este végére kimerült, tehát bömbölt... Ha velem van, beszélgetni nem tudtam volna tőle, ha kiviszi Marika vagy Gabi, akkor meg azért nem lett volna nyugalmam, hogy nem látom, de tudom, hogy kétségbe van esve. Remélem, lesz még alkalmam pótolni az elmaradt beszélgetéseket...

Bottyán Katalin tanult szakmája szerint etnográfus, de legmélyebben az ember, a szabadság és a fény szakrális kapcsolata érdekli.

15 éve foglalkozik grafikával, tűzzománccal. Képei megtalálhatók a világ számos országában.

Katalin képeit a finom, aprólékos kidolgozás , pontok, vonalak csipkeszerű faktúrák alkotta terek jellemzik. Energia képek ezek , melyek meditációs objektumként is használhatók.

A képek a szimbólumok formanyelvén keresztül üzennek . A szimbólumok saját kultúránk és valamennyi emberi civilizáció megismeréséhez elvezetnek, hiszen gondolkodásmódunk alapvető sajátossága a jelképek és analógiák használata. A környezet természeti jelenségei , élőlényei és maguk az ember teremtette tárgyak is a képalkotás alapszókincsébe tartoznak.

Minden a világról alkotott tudás kifejezőjévé és érzéki szemléltetőjévé válhat.

Érdemes kicsit a szimbólumok jelentését föleleveníteni, így a képek könnyebben értelmezhetők hétköznapi tudatunk számára.

FÉNY, az ÉG mindenütt a menny az Istenség a földöntúli erő szimbóluma.

A SÖTÉTSÉG-hez egyetemes érvénnyel kapcsolódik a szenvedés a halál a pusztulás képzete.

A MADÁR az ősi koroktól megjelenő lélek-szimbólum. A kereszténységben a Szentlélek galambja egyaránt a lélekmadár archaikus variánsa.

A RAGADOZÓ MADÁR pl. turul, sólyom az égi eredetű hatalom megtestesítői.

A NAP a HOLD az univerzum két nagy hatalma az ISTENI és az EMBERI természet összeolvadását szimbolizálja.

Az egyetemes NŐ : ISTENANYA, ISTENNŐ alakja a védelmezés a termékenység az életerő a megújúlás női minőségeihez kötődik.

A képeken megjelenik a FÖLDANYA, az életet támogató 4 ELEM / TŰZ, VÍZ, LEVEGŐ, FÖLD /

A CSODASZARVAS, CSODAFIÚSZARVAS mint KRISZTUS szimbólum : a segítő, útmutató, az otthonra találás jelképe.

Az ÉG az univerzum teremtője , kozmikus rend szabályzója, a világ szent rendjének jelképe.

Az EMBER így ÉG és FÖLD fia egyesíti magában a föld anyagi és az ég szellemi természetét.

A TRANSZTENDENCIA az Isteni hatalom és a szentség kifejezője. Minden ebben a jelentésben részesül ami az égbe emel: madár , szárny , létra, fa.

Sokat lehetne még beszélni a képek tartalmáról, mondanivalójáról, de kérem nézzék fogadják őket szeretettel. Beszéltessék a képeket , engedjék ,hogy a kép megszólítsa lelküket hogy föltárulhasson a látható és a rejtett tartalom , hogy létrejöjjön a kommunikáció: lélektől lélekig.

A megnyitó közben sajnos Buda annyira sírt, hogy ki kellett vinni, ezért nem tudtam maradni, hogy beszélgessek a közönséggel és a szervezőkkel, amit nagyon sajnálok, hiszen az egész rendezvényből sugárzott a gondosság, szeretet, és öröm.
Az egésznek volt valami megfoghatatlan plusz tartalma, talán Árpádházi Szent Margit szelleme lebegett fölöttünk, aki a település névadója volt.
Amikor az illetlenség határesetének számító nagyon rövid beszélgetés után kirohantam Budához, és sikerült valamennyire megnyugtatnom, még meg tudtuk nézni a művészeti iskolások fákyás táncát és a máglyát.

Az odaút több mint egy órás tévelygését mellőzve, minden tájékozódási probléma nélkül éjjel fél egy körül érkeztünk haza.

Nincsenek megjegyzések: