Családállítás & Személyiségintegrációs tréning

Személyiségintegrációs tréning, azaz, személyiségintegrációs családállítás: Emeljük ki és viseljük ékszerként az ékkövet ahelyett, hogy a hátunkon cipeljük a bányát...

Alkotás: tűzzománcok, grafikák, festett kövek, falevelek, fotók, cserépjátékok, írások és más munkák.

Szövegek: a belső kapu napi használata az alkotásban, az életben, a munkában és a közösségben.

Email: szemelyisegintegracios.allitas@gmail.com
Telefon: 0670 590 6972

2007. május 18., péntek

A maják felhívása


2007. május 22-e az 5. Ajpu, Nap Nagyapa napja, aki mindannyiunkra egyformán süt, nem ismeri a megkülönböztetést, aki nem téveszti el az utat, és aki soha nem változik. Meleget és életet ad nekünk. Egy Nap, Egy Levegő, Egy Víz, egy Földanya.

2007. május 22-e Nap Nagyapa és Hold Nagyanya napja.

"Fivéreink és Nővéreink, Fogjuk körül kezeinkkel a bolygót május 22-én, és tegyünk így: meditáljunk a magunk módján, a magunk nyelvén, a saját kultúránknak és vallásunknak megfelelően, mert csak ez a z egy Napunk van, amely mindannyiunkra egyformán süt, egyetlen levegőnk, amelyet belélegzünk, és amely éltet minket, egyetlen vizünk, amelyet iszunk, és amely vérré válik az ereinkben, és valamennyien Földanyánkon élünk. Ő táplál bennünket, tart bennünket. Bármilyen színű fivéreim és nővéreim, egyesüljünk a meditációban, hogy felébredjen a lelkiismeret a hatalom, és a kormány embereiben, a politikusokban, az üzletemberekben: nem kell több háború, nem kell több szennyező bomba, nem kell több halál. Együtt változást tudunk hozni.

Don Alejandro Oxlaj, Guatemala de la Asuncion

Don Alejandro a maja nép látomásainak, első kézből való tanításainak őrzésével van megbízva. Ő a Maja Vének nemzeti tanácsának a feje Guatemalában, a maja naptár Nap Őre, 13. generációs maja kicse főpap, a Vének és Szellemi Vezetők Kontinentális Tanácsának Nagy Vénje mindkét Amerikában. A Maja Kultúra nemzetközi oktatója is.

Don Alejandro üzenete időszerű: tettre hív, egyesülésre és egységre. Don Alejandro egy szent maja TŰZszertartást fog bemutatni Guatemalában, és mások ezreit fogja összeforrasztani az egész bolygón a szertartás segítségével.

Kedves Testvéreim:

Az Ég Szíve és a Föld Szíve nevében üdvözöllek benneteket. A Maja Vének nemzeti tanácsának nevében nektek címezzük a következőket, hogy létrejöjjön a mágnese kapcsolatotok teljesen:

A Maja nép szelleme és a Földanya szelleme arra késztet bennünket, hogy keressünk baráti köteléleket a világ minden népe között. A Maja prófécia így hangzik: "Azért fogunk találkozni, hogy egyek legyünk, mint a kéz ujjai". Mindannyian a Föld gyermekei vagyunk, Teremtőnk kertjének virágai, különböző színűek, formájúak, méretűek, különbőző illattal, más-más nyelven beszélünk, valamennyien ugyanahhoz a Teremtőhöz imádkozunk vagy meditálunk a magunk módján, akit kultúránk szerinti nevén szólítunk.

Reméljük, hogy ez a közlemény eljut valamennyi intézményhez, mind a magánszektorban és a közigazgatásban, a földbirtokosokhoz, a tudósokhoz és általában az emberekhez.

Fivéreim és nővéreim, több mint 500 éve folyik a föld arcának elpusztítása, emberek elpusztítása, testváreinknek, az állatoknak és az ősi fáknak az elpusztítása, naponta, egyre gyorsuló tempóban. A Guatemalai Vének és Szellemi Vezetők Nemzeti Tanácsánának vénjei évezredes misztikus tudás birtokában vannak. Mint ahogyan a madarak fáradhatatlanok a repülésben, ők is azért élnek, hogy lássák beteljesülni a próféciákat. Azt kívánjuk, hogy a világ minden nemzetének és kormányzatának ébredjen fel a lelkiismerete, és elemezzék bolygónk helyzetét és aszerint cselekedjenek a jelenben. Engedjétek meg, hogy elsőként arra emlkeztessünk benneteket, hogy az Amerikák maga voltak a Paradicsom 500 évvel ezelőtt. Szűzi erdők, rengeteg állat, színes madarak megszámlálhatatlan, szabadon szárnyaló tömegei tápláltak mindenkit. A vizek bőségesek és tiszták voltak, és a nép, mely a maga tradíciója szerint élt, megőrizte a maga kultúráját és fenntartotta a Földanya szépségét. Őseink több mint száz éves korukig éltek, fertőzések vagy betegség nélkül. Tisztelettel és engedelmességel adóztak a Teremtő törvényének.

Beszéljünk most a jelen időről. Élvezzük a technika új eredményeit, a találmányokat, melyek könnyebbé teszik a mindenapi életünket, valamennyien használjuk is őket, de megvan az a negatív oldaluk, hogy lassan végére járunk erdőinknek, közreműködünk bolygónk beszennyezésén, a folyók kiszáradóban vannak, a vizek szennyezettek. Terményeink is szennyezettek, éppúgy, mint ahogy a szennyezettség pusztítja az állatokat is. Fertőző betegségeink vannak, olyanok, amelyek a múltban ismeretlenek voltak. Nagyon veszélyes a vegyszerek, rovarölő szerek, genetikailag módosított magvak stb. használata. És mindenekfelett, a nukleáris veszély: az atombomba, ... maga a háború képes lenne sterilizálni vagy megölni a Földet és minden rajta lévő élőlényt. Sokaknak nincsen otthona, sok gyermek koldul az utcán, mások prostitúcióra kényszerülnek. Rablók uralkodnak. Naponta halnak meg embereke az utcán, emberrablás, erőszak, lövés az iskolákban, szülők ölnek meg gyerekeket, gyerekek ölnek meg gyerekeket, szülők erőszakoskodnak gyerekeikkel. Ez mind a szennyezés egyenes következménye. Az élet többé nem kap tiszteletet. A tekintélyek eladják magukat. A jog vásárolható és eladható.

Most beszéljünk a jövőről: Mi, tradicionális maja vének, és a világ valamennyi bennszülött népe, a jövőn elmélkedünk. Nem csak a mai napra gondolunk, a jelenre, hanem a jövőre, a gyermekeinkre, unokáinkra és a jövendő generációkra is. Sötét árnyékot látunk közelíteni, mely sok fájdalmat hoz számunkra. Ez a nagy szennyeződés. Ezt mind az emberi tevékenység következménye. Saját sírunkat ássuk. Háborúk folynak más országokban, melyek indoka elméletileg a szabadság, de a következménye még nagyobb rabszolgaság. Állítólag új fejlődést fognak hozni, de valójában még nagyobb éhséget fognak okozni a kevésbé fejlett országokban. Ha folytatjuk ezt, el fog jönni az idő, amikor nem lesznek hadirendbe állítható katonák. A Guatemali Maja Vének nemzeti tanácsa kéri a világ összes népét, a kormányaikat, és a kormányzottaikat, hogy hagyják abba a szennyezést és a kis- és nagyvállalatokat, hogy keressenek alternatívákat. Nem akarunk több háborút, nem akarunk több halált, nukleáris kísérleteket, kemikáliákat, mivel a bolygó felmelegedése elviselhetetlen a Földanya számára. Ha nem változunk, előbb vagy utóbb több millió elveszett élet lesz az ára.

Teremtőnk azért helyzett a Föld színére minket, hogy tiszteljük őt és szeressük és fogadjuk el egymást. Mindannyian egyenlőek vagyunk, a Föld virágai, különböző méretűek, színűek, különböző dalokkal, illattal, de mindannyian Termetőnkre tekintünk, és különböző táncokkal, zenével, szertartásokkal tiszteljük őt. Mindannyian az ő gyermekei vagyunk, minden létezőt ő teremtett, amit látunk, és ami kívül van észlelésünkön. Olyannak alkotta életünket, hogy intelligensen jót tegyünk. Bármilyen színű fivéreim és nővéreim, fogjuk körül kezünkkel a bolygót 2007. május 22-én, felejünk erre, meditáljunk a magunk módján, a magunk nyelvén, a magunk kultúrája, vallása szerint, mert csak egyetlen Napunk van, amely egyformán süt ránk, egyetlen levegőnk, amelyet belélegzünk, és amely éltet minket, egyetlen vizünk, amelyet iszunk, és amely vérré válik az ereinkben, és valamennyien Földanyánkon élünk. Ő táplál bennünket, tart bennünket. Bármilyen színű fivéreim és nővéreim, egyesüljünk a meditációban, hogy felébredjen a lelkiismeret a hatalom, és a kormány embereiben, a politikusokban, az üzletemberekben: nem kell több háború, nem kell több szennyező bomba, nem kell több halál. Együtt változást tudunk hozni.


2007. május 22-e az 5. Ajpu, Nap Nagyapa napja, aki mindannyiunkra egyformán süt, nem ismeri a megkülönböztetést, aki nem téveszti el az utat, és aki soha nem változik. Meleget és életet ad nekünk. Egy Nap, Egy Levegő, Egy Víz, egy Földanya. 2007. május 22-e Nap Nagyapa és Hold Nagyanya napja.

A maják próféciája így szól: Kelj fel, mind keljetek fel, egyetlen csoport se maradjon hátra, mert valamennyien egyszerre fogjuk megpillantani azt a helyet, ahonnan jöttünk.

Alejandro Cirilo Perez Oxlaj

Vándorló Farkas

A Maja Vének Nemzeti Tanácsának nagy öregje,

Xincas és Garifunas Guatemalából

Nincsenek megjegyzések: